Ny bog om ledelse og tillid i offentlige organisationer

28. april 2017   |   Forlaget Mindspace  |  Flere pressemeddelelser

Danskerne er verdensmestre i tillid. Ny bog dokumenterer, hvordan der arbejdes med at bevare den.

Tillid er ikke noget, man bare kan bede om. Den lader sig heller ikke implementere. Tillid kan kun skabes over tid og forhåbentlig leve, hvis rammerne tillader det.

Per Bennetsen, Administrerende Direktør, Region Sjælland, fra bogens forord

 

Denne bog handler om ledere og medarbejderes målrettede arbejde med at skabe rammerne for tillid i Region Sjælland. Arbejdet med og erfaringerne fra det store og meget ambitiøse projekt Tillid og Samarbejde beskrives både teoretisk og fra et praktisk perspektiv. Bogen rummer bidrag fra ledere på alle ledelsesniveauer på tværs af fag og hierarkier samt fra konsulenterne, der har været med i projektet.

 

Lederne beskriver blandt andet, hvordan processen har skabt kvalitetsforbedringer i de beslutninger, der træffes, og hvordan øgede muligheder for at bruge den enkeltes faglige og personlige kompetencer, professionel stillingtagen og handlekraft skaber en værdi, der er meget mere værd, end man kan måle på bundlinjen.

 

Nøgleelementer i Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer er:

 

·       At finde balancen mellem kontrol og tillid.

·       At indse, at top down (stadig) ikke virker. Ledelse er samspil.

·       At sikre de gode relationer, engagement og inddragelse.

·       Samarbejde på tværs gennem ligeværdige dialoger.

·       Fælles forpligtelser og løsninger.

·       Fokus på opgaven – borgerne.

 

Henvender sig til ledere, konsulenter, medarbejdere og politikere.

 

Tillidsskabende ledelse i offentlige
organisationer – inspiration fra praksis
Af Carsten Hornstrup, Lotte Lykkegaard
Laursen & Malene Laursen
158 sider
Pris: 200 kr. (trykt bog)
Pris: ca. 140 kr. (e-bog)
Udkommer 28.4.2017

 

Kontaktperson:

Marianne Kølle

26168481

kontakt@forlagetmindspace.dk

Afsender:

Forlaget Mindspace

Ryesgade 77, th.
2100 København Ø

26168481

kontakt@forlagetmindspace.dk

http://www.forlagetmindspace.dk