Ny bog om bevidst ledelse

27. maj 2016   |   Forlaget Mindspace  |  Flere pressemeddelelser

“Vi skal fra “jeg” til “vi”. Fra ego til eco. Denne fremragende bog giver et klart billede af hvorfor og hvordan.” – Manu Sareen, tidl. minister Bevidst ledelse er et opgør med tanken om, at flere værktøjer og teknikker er vejen frem i ledelsesudvikling. Bogen formidler, hvordan buddhistisk visdom hænger sammen med ledelse anno 2016, gennem kultivering af bevidsthed og forankring i formål og mening samt bidrag til det større hele.


 

Ledere er i dag under stærkt pres både ude- og indefra. Den fjerde industrielle revolution er begyndt, og kriserne inden for økonomi, miljø, uddannelses- og sundhedssystemer er det nye normale. Samtidigt ved vi, at medarbejdere trives og præsterer bedst, når deres nærmeste leder er nærværende, autentisk, empatisk, klart kommunikerende og evner at tale formål og mening.

Derfor har ledere ikke brug for flere værktøjer og teknikker, men for indre ro og robusthed; brug for at være forankrede i formål og værdier; brug for at kunne navigere i kaos; brug for at kunne se og forstå større sammenhænge.

Bevidst ledelse formidler, hvordan buddhistisk visdom hænger sammen med ledelse anno 2016 og moderne begreber som emotionel og spirituel intelligens, resiliens, bæredygtighed, Teori U, spejlneuroner, kvantefysik, hjernens plasticitet, emergent lederskab og Kegans bevidshedsiveauer.

“Vi står midt i enorme udfordringer på alle niveauer i samfundet. Der er virkelig brug for nyt lederskab – brug for ledere, der tænker alternativt, dybere og længere; som kan se helheder og som forstår sig selv, organisationen og verden som værende i ét sammenhængende, komplekst system. Vi skal fra “jeg” til “vi”. Fra ego til eco. Denne fremragende bog giver et klart billede af hvorfor og hvordan.”

– Manu Sareen, tidligere minister

 

“Få en videnskabelig og nøgtern gennemgang af, hvad vores verdenssyn er præget af i dag og ikke mindst, hvordan vi kan hente ny inspiration fra filosofi, hjerne- og hjerteforskning og religiøse traditioner.“

– Karin Hindkjær, kommunikationsdirektør, COOP

Bo Heimann (f. 1971) er ledelses- og organisationspsykolog, og arbejder som selvstændig konsulent som coach, underviser og facilitator med udvikling af mennesker, teams og organisationer. Hans speciale er meditation og mindfulness, inspireret af hans læremestre Tulku Chökyi Nyima Rinpoche og Erik Pema Kunsang samt undervisning af blandt andre Eckhart Tolle og Jes Bertelsen. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger.

FAKTA OM BOGEN

Bevidst ledelse

Buddhistisk visdom for ledere

Af Bo Heimann 

186 sider

Pris: 298 kr.

Pris: ca. 208 kr.

Udkommer 27.5.2016

 

 

Kontaktperson:

Marianne Kølle

26168481

kontakt@forlagetmindspace.dk

Afsender:

Forlaget Mindspace

Ryesgade 77, kld. th.
2100 København Ø

26168481

kontakt@forlagetmindspace.dk

http://www.forlagetmindspace.dk