(Ny bog) Émile Durkheim om opdragelsens funktion i samfundet

03. november 2014   |   Forlaget Mindspace  |  Flere pressemeddelelser

Émile Durkheims Opdragelse, uddannelse og sociologi har ikke blot historisk interesse, men giver os indsigt i, hvordan pædagogikkens spørgsmål kan og skal stilles i dag.

Samfundsorganismen

Bogen indeholder fire artikler af den franske sociolog Émile Durkheim. De behandler opdragelsens og uddannelsens funktion i samfundsorganismen og rejser spørgsmål om individets sociale karakter, forholdet mellem opdragelse og stat og pædagogikkens relation til sociologi, psykologi og historie.

 

Social solidaritet og integration

Durkheim var optaget af, hvordan samfund fastholder deres sammenhængskraft, når fælles normer forandres. Han peger på, hvordan opdragelse og uddannelse bidrager til den nødvendige sociale solidaritet, ‘fælles bevidsthed’ og samfundsmæssige integration. 

Til hvem?

Durkheims analyser er relevante for studerende i pædagogik, socialpsykologi og sociologi, men er også inspirerende læsning for professionelle, der ønsker begrebsmæssige skarphed, fx til at skelne mellem videnskab, praksis (kunst) og praktisk teori. 

Ny dansk introduktion ved Christian Sandbjerg Hansen og Trine Øland placerer bogen i Durkheims samlede værk.

FAKTA

Opdragelse, uddannelse og sociologi

En bog omopdragelsens funktion i samfundet

 

SIDER: 148

ISBN (trykt):978-87-92542-69-4

PRIS: 198 kr.

ISBN (e-bog):978-87-92542-70-0

PRIS: cirka 138kr.

Udkommer 3.11.2014

 

Kontaktperson:

Marianne Kølle

26168481

kontakt@forlagetmindspace.dk

Afsender:

Forlaget Mindspace

Ryesgade 77 th.
2100 København Ø

26168481

kontakt@forlagetmindspace.dk

http://www.forlagetmindspace.dk