Ny bog: Velfærdsstaten redesignet

05. oktober 2018   |   Forlaget Mindspace  |  Flere pressemeddelelser

Hvordan skal vi leve: hvordan skal vi passe på hinanden, udvikle vores arbejdsevne, lære, elske og fuldt ud realisere vores potentiale? Denne nytænkende og ambitiøse bog viser, hvordan vi kan re-designe velfærdsstaten til dette århundrede. Gennem fem 'eksperimenter' giver Hilary Cottam konkrete bud på, hvordan vi kan genforstå og redesigne familieliv, opvækst, arbejdsliv, sundhed og alderdom.

Velfærdsstaten var revolutionerende: Den løftede tusinder ud af fattigdom, gav anstændige hjem, god uddannelse og sikkerhed. Men i dag er den blevet til et omfattende og dyrt system til administrering af behov og risici. Velfærdsstaten er et industrielt system og dens institutioner og serviceydelser afspejler den æra, den blev udformet i. I dag står vi over for nye udfordringer. Global opvarmning, massemigration, demografiske forandringer, kroniske sygdomsepidemier, bekymringer for sikkerheden og voksende ulighed er problemer, som hører vor tid til, og de eksisterende systemer kan ikke håndtere og da slet ikke løse dem. Vores ressourcer er ændret.

Denne bog handler om at gennemføre en radikal overgang, der opgiver det 20. århundredes besættelse af styring og administration og af at lappe folk sammen igen, når det er gået galt. I stedet skal fokus rettes mod at støtte den enkelte, familierne og lokalsamfundene i at udvikle deres egne kapabiliteter: lære, arbejde, leve sundt og tage kontakt med hinanden. Moderne velfærd er til for at kultivere sådanne kapabilitet, frem for at administrere menneskelig afhængighed.

Bogen giver konkrete bud på, hvordan vi kan genforstå og re-designe velfærdsstaten til dette århundrede, ved at beskrive fem 'eksperimenter', der viser os et nyt design af familieliv, opvækst, arbejdsliv, sundhed og alderdom. Kernen i denne måde at arbejde på er menneskelige forbindelser. Radikal hjælp beskriver principperne bag tilgangen, designprocessen, som gør arbejdet muligt og udfordringerne ved overgangen.

Det drejer sig om konkrete nye måder at organisere os på, der allerede har udviklet sig over hele Storbritannien. Radikal hjælp skaber en ny vision og en radikalt anderledes tilgang, der igen kan tage vare på os fra vugge til grav.

Hilary Cottam er en internationalt anerkendt social iværksætter. World Economic Forum har anerkendt hende som en ung global leder og hun blev kåret til årets designer i 2005 i Storbritannien. I 2006 grundlagde Hilary Participle (www.participle.net) for at designe udkast til en ny velfærdsstat. Før hendes arbejde i Storbritannien tilbragte hun tolv år i Afrika og Latinamerika, i sidstnævnte som fattigdomsspecialist for Verdensbanken. Hendes TED Talk: Social services are broken. How we can fix them? har haft næsten en million visninger.

Læs mere: http://www.hilarycottam.com/


FAKTA OM BOGEN

Radikal hjælp

Hvordan vi genopbygger indbyrdes relationer og revolutionerer velfærdsstaten

 

Af Hilary Cottam

 

334 sider

Pris: 398 kr.

Udkommer 5.10.2018


 

 

Kontaktperson:

Marianne Kølle

26168481

kontakt@forlagetmindspace.dk

Afsender:

Forlaget Mindspace

Ryesgade 77 th.
2100 København Ø

26168481

kontakt@forlagetmindspace.dk

http://www.forlagetmindspace.dk