Ny bog: SKRIFT - fra billeder til bits

05. oktober 2020   |   Forlaget Mindspace  |  Flere pressemeddelelser

Historien om en teknologi, der har haft en enorm betydning for menneskeheden: skriften. Fra de første synlige og blivende billeder og symboler til de i dag nye skriftformer på de konstant nærværende skærme. Med talrige illustrationer og eksempler, skriver Marie Møller Kristensen om denne udviklings forunderlige og gådefulde knudepunkter. Det er både håndgribeligt og magisk.

For nogle tusinde år siden fandt mennesker på at udvikle billeder og tegn til en ny teknologi: skrift. Med denne teknologi skabte de en kunstig hukommelse. Man kunne nu gemme informationer uden for hjernen og dele meddelelser på tværs af tid og sted. Det samme gør vi i dag. Vi fastholder tanker i tegn eller lader skriverobotter danne tekst ud fra input. Vi chatter med folk fra Fredericia og Fiji, og vi opfinder nye billedtegn og symboler. Vil vi skrive i fremtiden? Ja, formentlig. Men måden, vi gør det på, vil ikke være den samme.
Marie Møller Kristensen tager os i denne bog tilbage til skriftens opståen og udvikling i årtusinderne frem til nutiden. Traditionelt har forskellige videnskaber undersøgt skrift og skrivning ud fra hver sin opfattelse af, hvad skrift er, og hvad vi bruger den til. I denne bog er tilgangen tværfaglig.
Igennem kapitler om BILLEDET, HÅNDEN, HUKOMMELSEN, DIGITALISERINGEN, GLOBALISERINGEN og MAGIEN ser vi, hvordan udviklingen af skriftsystemer og skrivning er tæt forbundet med så forskelligartede områder som kunst og magi, krop og sanser, digitale medier, kulturel og ekstern hukommelse i redskaber, tekster, filer og computerprogrammer.
Bogen henvender sig til læsere med interesse for kultur- og teknologihistorie, kunst og medier.
MARIE MØLLER KRISTENSEN beskæftiger sig som forfatter og underviser med kulturhistorie, sprog og filosofi.


FAKTA OM BOGEN

SKRIFT – fra billeder til bits
Af Marie Møller Kristensen

152 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-93535-62-6

Pris: 200 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-63-3

Pris: ca. 160 kr.

Udkommer 5.10.2020

Kontaktperson:

Marianne Kølle

26168481

kontakt@pressesystemet.dk

Afsender:

Forlaget Mindspace

Ryesgade 77 th.
2100 København Ø

26168481

kontakt@forlagetmindspace.dk

http://www.forlagetmindspace.dk