Ny bog: Resiliens i risikosamfund

12. juni 2020   |   Forlaget Underskoven  |  Flere pressemeddelelser

En bog i serien Society Resilience Project af Preben Moeslund.

Resiliens i organisationer og samfund bliver de næste årtiers største forandringsopgaver ved farer og trusler fra kritiske hændelser i omgivelserne. Tænk bare på den nylige covid-19 krise. Spørgsmålet er, om man skal gøre sig robust og sørge for IKKE at kunne rammes? Eller om man skal indrette sig, så genrejsning kan ske, når man ER blevet ramt? Begge dele er relevante. Men da ingen totalt kan sikre sig mod at rammes af kritiske utilsigtede hændelser, er det naturligvis resiliens og genrejsning, der primært bør være i fokus.

Bogen redegør for grundlæggende begreber og temaer, der skal fokus på for at styrke organisationers og samfunds kompetence til at kunne genrejse sig. Der argumenteres for, at traditionel risk management tilgang ikke er tilstrækkelig til at møde den øgede kompleksitet og de risici, vi står over for i omgivelserne. Et koncept for et nyt metodisk grundlag for resiliensstyring snarere end risikostyring er nødvendig.

Under relativ stabilitet i det næste årti evner resiliens-aktører i strukturer og kulturer at planlægge tilpasningen til nye og markant anderledes vilkår i de eksterne omgivelser. Under relativ ustabilitet herefter evner man i sine beslutninger og operationelle praksis at opsuge udviklingens eff ekter via fleksibilitet i sine betingelser for handling.

Målgruppen er beslutningstagere i samfund og organisationer samt studerende på højere læringsinstitutioner, der beskæftiger sig med sikring af organisationers og samfunds værdier mod de mange nytilkomne risici i omverdenen.

Preben Moeslund, Leder og konsulent i 25 år i strategisk forretningsudvikling og udviklingsprojekter. Bestyrelsesformand, fagbogsforfatter, foredragsholder og uddannelsesplanlægger i diplomledelse og risikoledelse. Er uddannet cand.scient.pol. og bachelor i økonomi.


Preben Moeslund: Resiliens i risikosamfund

ISBN: 978-87-93928-23-7
Bogen er på 189 sider og udkommer d. 19. juni 2020
Pris: 279 kr.
Bestilling hos underskoven.dk og hos alle landets boghandlere

Kontakt forlaget@underskoven.dk for anmeldereksemplar.

Kontaktperson:

Forlaget Underskoven

33150515

forlag@underskoven.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk