Ny bog: Projektbaseret læring og innovation i en åben skole

28. august 2020   |   Forlaget Underskoven  |  Flere pressemeddelelser

Søren Peter Dalby Andersens nye bog "Projektbaseret læring og innovation i en åben skole" er en oplagt introduktion for lærere, pædagoger og studerende til undervisningsmetoden, Projektbaseret læring.

Projektbaseret læring er en undervisningsmetode, som med fuld fart, stor appel og pædagogisk begejstring er på vej ind i det danske uddannelsessystem. På flere og flere af landets grundskoler stilles spørgsmål som: 

Bør vi implementere PBL? 

Hvordan kommer vi i gang med PBL? 

Hvordan designer vi undervisning, som inddrager PBL og innovation? 

Hvad kan eleverne særligt lære ved at PBL integreres i undervisningen, og hvordan kan vi undersøge, om det sker?

Bogen klæder læseren teoretisk og praktisk på til at kunne besvare ovenstående spørgsmål. Den beskriver et didaktisk ståsted, som på tværs af grundskolens mange faggrupper, kan fungere som fælles sprog. 

De mange, sammenhængende modeller giver en værktøjskasse, som på trods af faglige forskelligheder, kan bidrage til at frigøre teamets kreativitet, viden og diversitet. 

Bogen er til alle, der interesserer sig for børn, læring og kreativitet. 

Lærere og pædagoger, der søger efter nye metoder til at arbejde med PBL, innovation og kreativitet

Studerende, der ønsker didaktisk indsigt i tankerne bag PBL, innovation og kreativitet.  

Skoleledere, som ønsker inspiration og didaktisk grundlag for implementering af PBL, innovation og kreativitet. 


”Projektbaseret læring og innovation i en åben skole” kan anbefales til alle, der er engageret i undervisning, innovation og PBL. Den giver et relevant og nødvendigt bidrag til en forståelse af de udfordringer og muligheder, som undervisningen af de kommende generationer står overfor. Bogens modeller giver skoler og undervisere en fælles didaktisk retning for arbejdet med kreativitet og innovationskompetencer”.

Lotte Darsø, Ph.D., lektor emerita


Bogen "Projektbaseret læring og innovation i en åben skole” er et must-read for alle, der er engageret i undervisning, innovation og PBL. Den giver et relevant og nødvendigt bidrag til en forståelse af de udfordringer og muligheder, som undervisningen af de kommende generationer står overfor. Dens modeller giver skoler og undervisere en fælles didaktisk retning for arbejdet med kreativitet og innovationskompetencer.  

Nanna Kofoed Oehrgaard, skoleleder på Sorø Privatskole


Søren Peter Dalby Andersen’s book “Projektbaseret læring og innovation i en åben skole” is an important book – above all because it argues for both the rigour of disciplinary knowledge at the same time as suggesting a robust approach to the development of character. It is vital that schools develop tenacious learners and I strongly welcome this powerful book on the subject of tenacity.

Bill Lucas, Professor of Learning at the University of Winchester 

and coauthor of Developing Tenacity: Teaching learners to persevere in the face of difficulty.

  

Bogen, "Projektbaseret læring og innovation i en åben skole", vil kunne få stor betydning for de eksterne læringsmiljøers forståelse af PBL i grundskolen. Et fælles sprog er afgørende for at eksterne undervisere og formidlere kan kommunikere og agere kvalificeret med skolens aktører i og omkring PBL-processer. De praksisorienterede modeller og en visuel tilgang til styring vil forhåbentlig få flere til at turde gå i gang med PBL, i en virkelighed, hvor tiden til planlægning ofte er kort.

Torben Ingerslev Roug - Skoletjenesteleder Københavns Universitet 


De kompetencer, som bogen beskriver, er af stor vigtighed for elevernes nuværende og kommende skoletid, og for at kunne begå sig i vores komplekse samfund. Eleverne vokser sig med denne metode og dette læringssyn ind i en verden, hvor dannelse og udviklingen af præcis disse kompetencer er helt essentielle. Vi er meget stolte af at kunne bruge de  metoder på Dansborgskolen og sende eleverne trygt ud i fremtiden.

   Elizabeth Gray, Lærer, Dansborgskolen


Bogen giver en tankevækkende beskrivelse af de kompetencer, som vores elever har brug at udvikle, for at kunne trives i dagens og morgendagens verden. Skoler, som skal implementere PBL og innovation, kan med fordel anvende denne bog som grundlag for deres didaktiske arbejde. De mange didaktiske modeller hjælper lærerne med at forstå og navigere i den kompleksitet, som innovative og projektbaserede læringsforløb indeholder.

 Kirsten Birkving, skoleleder på Kokkedal Skole i Fredensborg Kommune.


This book is important because the best way to prepare young people to be creative innovators is to give them experience in doing that during their education, through Project Based Learning. It’s not enough to try to teach students how to be creative, we must give them real-world  challenges that require them to be!

John Larmer, Editor in chief at PBLWorks/Buck Institute for Education. Coauthor of Setting the Standard for Project Based Learning (ASCD 2015) and  Project Based Teaching (ASCD 2018). He co-developed the model for Gold Standard PBL. 


Søren Peter Dalby Andersen: Projektbaseret læring og innovation i en åben skole

ISBN: 978-87-93928-40-4
Bogen udkommer d. 15. september2020
Pris: 350 kr.
Bestilling hos underskoven.dk og hos alle landets boghandlere


Kontaktperson:

Forlaget Underskoven

33150515

forlaget@underskoven.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

https://www.underskoven.dk/