Ny bog: Glædesbudskabet

19. oktober 2007   |   Forlaget Underskoven  |  Flere pressemeddelelser

Glædesbudskabet er en sammenarbejdelse af de fire evangelier til en fortløbende historie, en såkaldt Evangelieharmoni. Forfatteren har forsøgt at skabe et evangelium, der ikke tilsidesætter de enkelte evangelier, men understreger vigtigheden af den historie, der ligger bag dem.

Mogens Bøgvad Kretzschmer: Glædesbudskabet:

Evangelieharmoni over NT’s tekster ifølge Johannes, Mattheus, Markus og Lukas

ISBN: 978-87-92032-80-5

149 kr.

133 sider.

Kan købes hos alle boghandlere

Udkommer d. 24. oktober

Til anmeldelse

Glædesbudskabet er en sammenarbejdelse af de fire evangelier til en fortløbende historie, en såkaldt Evangelieharmoni. Forfatteren har forsøgt at skabe et evangelium, der ikke tilsidesætter de enkelte evangelier, men understreger vigtigheden af den historie, der ligger bag dem. Ved at sammenflette de fire evangelier kommer fokus tilbage på den egentlige historie snarere end på forskellene mellem evangelierne. Selve skrivelsen af en evangelieharmoni er ikke udtryk for et ønske om at omskrive de fire evangelier til én dominerende historie, men nærmere et udtryk for et ønske om at genfinde historien bag evangelierne.

Mogens Bøgvad Kretzschmer har flere gange spurgt sig selv, om det er etisk forsvarligt at skrive denne harmoni, og mens han mener, at dét må være op til den enkelte at afgøre, siger han: ”Ét er sikkert: Jesu legemlige væren iblandt os, både den kendte og den ukendte, er én livshistorie og ikke tre.” Glædesbudskabet repræsenterer således et alternativ til den gængse måde at læse det Nye Testamentes evangelier på. Mogens Kretchmer bor i Maribo.

Yderligere informationer fås hos Forlaget Underskoven, tlf. 33 15 05 15

Med venlig hilsen

Rie Kooistra

Kontaktperson:

Rie Kooistra

33 15 05 15

rie@underskoven.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven

Frederiksberggade 30 (Strøget)
1459 København K

33 15 05 15

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk