Ny bog: Den danske revolution - 2015 - du bliver inviteret til at deltage

04. juni 2015   |   Forlaget Underskoven  |  Flere pressemeddelelser

En fremtidsforsker og en kontorassistent opfordrer i en ny bog til revolution

 

Den danske revolution - 2015

- du bliver inviteret til at deltage 


Fremtidsforskeren Rolf Jensen har sammen med sin tidligere sekretær og nuværende kæreste, Birgitte Asmussen, skrevet en bog, der opfordrer til revolutionering af magtstrukturen, bl.a. ved at foreslå at blanke stemmer gøres gyldige og omsættes til tomme stole i folketingssalen, og ved, efter islandsk forbillede, at foreslå borgerinddragelse i beslutningsprocesserne via oprettelse af nem-magt.dk 

Bogen er en planke, lagt ud i valgkampens ordsump. Lagt ud til vælgere der har mest lyst til at stemme blankt, eller de mange som er i tvivl. Til dem, der ikke har tillid til politikerne, og til dem, der gerne vil ændre på magtstrukturen, men ikke ved, hvor man kan begynde. Det giver bogen en række konstruktive og realiserbare svar på. Den peger på nogle reelle og alvorlige demokratiske problemer Danmark står i, uden at politikerne vil forholde sig til dem.

Bogen berører ikke partipolitik, men beskæftiger sig med overordnede linjer. Den er let læst, 102 korte sider, rummer frække analyser, overraskende indfaldsvinkler og konstruktive forslag til, hvordan den nødvendige proces med at ændre magtstrukturen kan sættes i gang. 

ROLF JENSEN, Cand. Scient. Pol. og Fremtidsforsker.
Har som 73-årig fået nok af at tilpasse sine synspunkter og giver i bogen en analyse af nogle helt centrale politiske forhold som ofte ignoreres af autoriteterne, og sjældent sættes i sammenhæng. Han mener ikke, der er ytringsfrihed for det store flertal i Danmark. Har skrevet flere bøger, bl.a. den i USA udgivne bog ”Dream Society”.
tlf. 30 63 76 67, e-mail: rj@dreamcompany.dk

BIRGITTE ASMUSSEN, Kontorassistent & Psykoterapeut.
Besidder en problematisk blanding af skarpt intellekt og manglende konventionel skoling af det, og bidrager derfor med utraditionelle indfaldsvinkler. Skrev i 2014 bogen ”Arbejdsliv for Begyndere”, og har i en årrække deltaget i den offentlige debat om bl.a. politik.
tlf. 23 66 83 76, e-mail: info@bevidsthed.nu

Yderligere information: www.revolutionenkommer.dk

 

Birgitte Asmussen og Rolf Jensen: Den danske revolution - 2015 - du bliver inviteret til at deltage 

ISBN: 978-87-93142-94-7
Bogen er på 102 sider og udkommer 5. juni 2015
Bestilling hos underskoven.dk og hos alle landets boghandlere - Pris: 149 kr.


Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33 15 05 15

forlaget@underskoven.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33 15 05 15

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk