Ny bog: De Gudeløses Guder - Demokrati i defensiv og offensiv

22. januar 2016   |   Forlaget Underskoven  |  Flere pressemeddelelser

 

De Gudeløses Guder - Demokrati i defensiv og offensiv

- brev til en ung muslim


Bogen indledes med fortællingen om Trolden Finn og Domkirken i Lund. Kernen i fortællingen er, at når man nævner det onde ved navn, er – med bevidstheden om Guds nærvær – det ondes magt brudt. Herfra bevæger bogen sig over Georg Brandes og kulturradikalismen, med et budskab om Det Moderne Gennembrud som ”det moderne sammenbrud” på et menneskeligt plan.

Anden del af bogen beskriver afguder og deres præg på det danske samfund. Her introduceres pointen om, at den, som er blevet befriet fra de negative kræfters indflydelse, får kraft og inspiration til at tage fat på vor tids store opgaver: at bygge bro mellem mennesker og nationer, mellem kontinenter og religionen. Frie fra afgudernes magt kan fremtiden bygges. Budskabet videreføres i bogens tredje del, der fortæller om samfundets- og demokratiets 7 søjler, som udgør nøglen til en ny verdensorden. I denne verdensorden er fred mellem Shia- og Sunni-muslimer central.

 

Torben Juul Christensen er pensioneret præst med interesse for industri og u-landsarbejde. 

 

Torben Juul Christensen: De Gudeløses Guder - Demokrati i defensiv og offensiv - brev til en ung muslim  

ISBN: 978-87-93382-10-7
Bogen er på 96 sider og udkommer d. 29. januar 2016

Bestilling hos underskoven.dk og hos alle landets boghandlere - Pris: 225 kr.


Kontakt forlaget@underskoven.dk for anmeldereksemplar.


Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33 15 05 15

forlaget@underskoven.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33 15 05 15

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk