Ny bog: At bevæge(s) i samtale

13. marts 2015   |   Forlaget Mindspace  |  Flere pressemeddelelser

Ny bog om den levende samtale og deltagende forskning af John Shotter. ”Vi må lære at tænke, mens vi går omkring i vores omgivelser, ikke mens vi står stille i dem.” (Shotter fra indledningen)

John Shotter, verdenskendt sprog- og kommunikationstænker, har i en menneskealder været på udkig efter måder at undersøge vores sociale, sproglige og kropslige sammenvævethed med hinanden og den verden, vi lever i. Og vel at mærke inde fra denne aktivitetsstrøm, da det ifølge Shotter er illusorisk at tro, at vi kan stille os udenfor og blotlægge en skjult orden i et færdigdannet kosmos. Vi må lære at tænke, samtale, praktisere og forske med og i de bevægelige og komplekse verdener, vi bebor. For at kunne dvæle i hverdagens forvirrende sansninger og derindefra respondere og handle klogt – sammen – fordres en ny sensibilitet for de konkrete levede erfaringer.

Bevægelige verdener er både Shotters introduktion til sin tænkning og et orienteringsværktøj i form af en praktisk anvendelig opslagsbog over 43 begreber, som vi kan bruge i vores undersøgelser og samtaler. Ordbogen efterfølges af fire artikler, der tænker med og praktiserer inde fra det shotterske univers.

 

Bogen henvender sig til alle, der er interesseret i sprog og kommunikation, deltagende forskning og praksis, fra psykologi, sociologi, antropologi, kommunikation til terapi, ledelse og konsultation. 

 

Bevægelige verdener er en dansk originaludgave, og det er første gang, John Shotter udgives på dansk. Det er også den første bog, der for et bredere publikum præsenterer Shotters tænkning på tværs af fagligheder.

 

John Shotter er en førende teoretiker og praktiker inden for socialkonstruktionismen og deltagende forskningsmetoder. Shotter har et omfattende forfatterskab bag sig og har arbejdet som forsker, underviser og konsulent.

 

FAKTA OM BOGEN

Bevægelige verdener. Prospektive begreber til situerede sociale undersøgelser

Af John Shotter

Bidrag af Theodore Taptiklis, Lone Hersted, Ulla Thøgersen og Finn Thorbørn Hansen

Forord ved Jacob Storch

280 sider

ISBN (trykt bog): 978-87-92542-59-5

Pris: 298 kr.

ISBN (ebog): 978-87-92542-60-1

Cirka pris: 208 kr.

Udkommer 16. marts 2015