Ny analyse: Massiv forskel i danskernes mulighed for at sikre sig under ledighed

01. august 2020   |   Tænketanken Cevea  |  Flere pressemeddelelser

Dårligere dagpenge-dækning har fået tusindvis af danskere til at efterspørge supplerende lønforsikringer. Ny analyse fra Tænketanken Cevea viser store forskelle i pris og vilkår. Store faggrupper efterlades uden reel mulighed for at tegne forsikringerne.

”Vi er ved at skævvride hele vores dagpengemodel, fordi dagpengene slet ikke er fulgt med lønudviklingen. Vi har et a-hold, der til en overkommelig pris kan sikre op til 80-90 pct. dækning af løntabet på det private forsikringsmarked. Og så er der et b-hold, der på dagpenge vil få under 50 pct. af en normalløn, og som stort set ikke kan finde en privat forsikring, der dækker deres risiko for at blive ledige. I hvert fald ikke til en pris, der er til at betale. Der er markante forskelle på tværs af faggrupper”, udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard, analysechef i Tænketanken Cevea.

Tre gange så dyrt for slagteriarbejderen

Ceveas analyse viser, at grupper med en høj ledighedsrisiko betaler mere og får en dårligere dækning end dem med lav ledighedsrisiko. For stort set samme forsikring skal en slagter betale mere end tre gange så meget som en sygeplejerske. Samtidig viser undersøgelsen, at der også er markante prisforskelle mellem de lønforsikringer, der er tegnet kollektivt for alle medlemmer af en a-kasse, og forsikringer, som man selv tegner. Der er 980 pct.  i prisforskel mellem HK Kommunal, der har den billigste forsikring, og Krifa, hvor det er dyrest at forsikre sig.

”Faggrupper med relativ lav risiko for ledighed kan tegne gode supplerende forsikringer til en forholdsvis lav præmie. Ved siden af dem har vi f.eks. håndværkerne i byggebranchen, der slet ikke har noget ud af en supplerende lønforsikring, fordi mange af dem ofte er ledige nogle uger om året. Og så dækker forsikringen alligevel ikke”, forklarer Asbjørn Sonne Nørgaard.

Lønforsikringer kan blive dyrere og dårligere i krisetider

Hvis ledigheden – og dermed også din sandsynlighed for at blive ledig – stiger, kan dækningen blive dårligere og prisen højere. Det var præcist det, der skete efter finanskrisen, og som i et vist omfang også er sket efter corona-krisen.

Siden Cevea i november 2019 indsamlede oplysningerne om priser og betingelser på tværs af lønforsikringerne, er prisen på en række forsikringer steget markant. Ser vi på priserne i juni 2020, er prisen i Ase steget med 24 pct., i Magistrene er den steget med 11 pct., og i FTF-a er den blevet 21 pct. dyrere.

”Der er tale om ganske markante prisstigninger på et halvt år, hvilket givetvis hænger sammen med den stigende arbejdsløshed under corona-epidemien. Men det er også et eksempel på, at især de individuelle forsikringsordninger er et dårligt sikkerhedsnet i krisetider, hvor folk har mest brug for forsikringen. Stigende priser og ændrede vilkår betyder, at kunden pludselig kan stå med en anden og forringet sikkerhed, end den man var stillet i udsigt,” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard.

Behov for en ny dagpengemodel

”Det er jo helt forståeligt, at dem der kan tegne en lønforsikring til en overkommelig pris, gør det, når dagpengene er blevet udhulet. Men det er et kæmpe brud med den solidariske model, vi har haft siden 1960’erne i Danmark. For store grupper, især mange lavtlønnede, vil en lønforsikring enten blive meget dyr eller meget dårlig. Eller både og. Det er ikke en løsning at lade markedskræfterne klare det her. Ledighed er et samfundsproblem, som vi må løse i fællesskab. Derfor er der ingen vej uden om at få lagt nye dagpengemodeller på bordet, der både er attraktive for lavrisikogrupperne og er solidarisk med dem, der er i højere risiko for ledighed. Det vil alt i alt give det billigste og bedste system for begge grupper, ” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Forskellige faggrupper har ulige adgang til supplerende lønforsikring, både hvad angår pris og vilkår. Grupper med en høj ledighedsrisiko betaler mere og får mindre end dem med en lavere risiko for ledighed.
  • Prisvariationen på tværs af kollektive og individuelle ordninger er meget stor. Den dyreste er individuel (Krifa) og koster godt 10 gange så meget som den billigste ordning, der er kollektiv (HK Kommunal). De billigste forsikringer tegnes desuden typisk på de bedste vilkår.
  • De kollektive ordninger er markant billigere og har mere fordelagtige forsikringsbetingelser end de individuelle lønforsikringer, der kan tegnes af enkeltpersoner. Især fordi de kollektive ordninger bygger på en afgrænset population med kendt ledighedsrisiko, og fordi de som udgangspunkt bygger på lige adgang blandt alle medlemmer af a-kassen/fagforbundet, som har tegnet forsikringen.

Kontaktperson:

Asbjørn Sonne Nørgaard

+45 21 72 54 13

agp@cevea.dk

Afsender:

Tænketanken Cevea

Vesterbrogade 124 B 3 tv
1620 København V

+45 41 40 00 33

cevea@cevea.dk

http://www.cevea.dk