Ny analyse: Forringelse af HG-uddannelsen vil give massivt bagslag

28. maj 2013   |   Handelsskolernes Lærerforening  |  Flere pressemeddelelser

Handelsskolernes Lærerforening står sammen med elever, fagbevægelse og erhvervsliv om at advare Antorini imod at forringe handelsuddannelserne.

Handelsskolernes Lærerforening (HL) offentliggør i dag en ny og omfattende analyse om betydningen af HG, Handelsskolernes Grundforløb, foreleverne og samfundet.

Analysen bliver præsenteret samtidig med at regeringens erhvervsuddannelsesudvalg lægger op til en reform af erhvervsuddannelserne, som betyder at HG vil blive afkortet væsentligt - helt ned til et år, hvor forløbet i dag typisk er toårigt.

HL's formand, Søren Hoppe Christensen, udtaler:

”Vores analyse lavet med lærere og elever viser tydeligt, at hvis planerne gennemføres, risikerer man at øge frafaldet på uddannelsen – stik imod ambitionen om at få flere igennem en ungdomsuddannelse. Med kun ét års grundforløb vil det være væsentligt sværere for eleverne at finde en af de i forvejen ombejlede praktikpladser. Vi er samtidig bekymrede for, at man med et kortere grundforløb fjerner mulighederne for at tilbyde eleverne højniveaufag, som kunne gøre eleverne mere attraktive for erhvervslivet”.

 HL's analyse er den mest omfattende, der endnu er lavet om profilen på eleverne på HG. Og den tegner et billede af, at det 2-årige grundforløb i dag spiller en væsentlig rolle i forhold til at sikre, at rigtig mange unge fra ikke-boglige hjem og med dårlige skoleerfaringer faktisk gennemfører en ungdomsuddannelse. 

Søren Hoppe Christensen uddyber:

”Det bør spille en rolle i debatten, at HG-forløbet i dag spiller en uvurderlig, men også overset, rolle som mønsterbryderuddannelse. Mange HG-elever kommer fra folkeskolen uden at have lært at skrive, læse og regne ordentligt, og en stor gruppe kommer fra hjem med sociale problemer. Alligevel lykkes det i langt de fleste tilfælde i løbet af to år at motivere dem og løfte dem fagligt til et niveau, hvor de kan varetage en praktikplads i
en virksomhed. For de elever er HG det første positive møde med et uddannelsessystem, der ellers har budt på nederlag. Afkorter man grundforløbet, lader man dem i stikken.”

HL advarer regeringen imod at afkorte HG, og dermed forringe mulighederne for en i forvejen alt for stor gruppe unge mennesker. 

Søren Hoppe Christensen afslutter: 

”Vi vil gerne på det kraftigste advare regeringen imod at forringe HG. Man ender ganske enkelt med at skyde sig selv i foden. Vores analyse viser, at det vil virke stik imod hensigten. Det er både elever, lærere, fagbevægelse og erhvervsliv enige. Politikerne skal virkelig tænke sig om, inden de laver en reform, som kommer til skade deres egen målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Alle elevgrupper - og hele samfundet - kan drage nytte af et toårigt forløb, som det er muligt i dag.” 

Kontaktperson:

Søren Hoppe Christensen

23 49 75 60

peter.h@adviceas.dk

Afsender:

Handelsskolernes Lærerforening

Godthåbsvej 106
2000 Frederiksberg

38 10 88 00

peter.h@adviceas.dk

http://hl.dk