Ny Forskning: kurer snorken med sang

03. september 2013   |   Klaus Møller Voice Studio  |  Flere pressemeddelelser

Sangøvelser hver dag i 3 måneder har mindsket en gruppe forsøgspersoners snorken.


Kære Journalist


En ny britisk undersøgelse foretaget af øre-, næse-, og halslæge Malcolm Hilton har bevist at sang kan hjælpe folk, der snorker – og deres partnere.

I 3 måneder har 120 patienter, som enten snorkede kronisk eller led af mild til moderat søvnapnø, deltaget i undersøgelsen. Heraf modtag halvdelen daglig sangundervisning og efter blot tre måneder var hyppigheden og voldsomheden af patienternes snorken blevet mindre og de sov bedre.

Stemmeekspert Klaus Møller fra Klaus Møller Voice Studio, oplever ofte lignende – og kunder har ligefrem pointeret, at deres snorken er forsvundet, efter at de er begyndt til stemmetræning.

Undersøgelsens resultat er derfor ikke overraskende – hvilket tidligere undersøgelser fra Australien underbygger, hvor patienterne har mindsket deres snorken ved træning på instrumentet didgeridoo.

Årsagen til snorken

Årsagen er ganske enkelt, at det, at snorke ofte skyldes en slap ganemuskulatur – og netop denne trænes i forbindelse med sang og stemmetræning.

Det er f.eks. også derfor at ældre mennesker ofte snorker mere end yngre – kroppens muskler svækkes med alderen. Hvorfor også fulde/berusede menneske kan opleve at snorke (selvom de ikke normalvis gør det) – kroppens muskler slapper helt af, når man sover med alkohol i blodet.

Det er derfor heller ingen myte, at man snorker mere, når man ligger på ryggen. Ganesejlet falder nemlig ned, når vi ligger på ryggen. Og derfor kan det hjælpe at ændre position – evt. lægge sig om på siden, hvis man snorker", siger Klaus Møller

Øvelser mod snorken

Sang eller daglig øvelse på det australske instrument, didgeridoo, er måske ikke for alle (især ens partner) et bedre bytte end snorken.

Ligesom det bare at synge/skråler ikke vil træne de muskler, der skal sættes ind overfor. Det kræver nemlig specifikke øvelser (eller meget træning), hvis man skal styrke ganemusklerne.   

Stemmeekspert Klaus Møller foreslår derfor disse to simple øvelser til at styrke ganemuskulaturen.

  1. Syng: ”hing-gi-hing-gi-hing-gi-hing-gi” Gør det nogle minutter om dagen – evt. under badet.

  2. Sut tommelfinger: sug hårdt om tommelfingeren i 30 sekunder af gangen. Således at ganesejlet (struben) løfter sig op. Hold tilsvarende pause og gentag så processen – gør dette gentagne gange.


Venlig hilsen

Klaus Møller Voice Studio

 

Klaus  Møller

Klaus Møller er Danmark og Nordeuropas førende stemmetræner og har i mere end 20 år arbejdet med stemmen og stemmetræning. Herunder har han haft fornøjelsen af at undervise en langrække skuespillere, politikere, virksomhedsledere, tv-speakere, præster, coaches og andre, som bruger stemmen i deres professionelle liv.

Klaus Møller anskuer stemmen som et af vores vigtigste værktøjer.

Når man taler til en forsamling eller et publikum, er under 10 % af folks fokus på de ord der siges. Resten er fokuseret på stemmens intonation, klang og talerens kropssprog. 

Det er derfor altafgørende, at man bruger stemmen rigtigt. Jo bedre man bruger stemmen, des tydeligere bliver budskabet modtaget.

Klaus underviser til dagligt fra Klaus Møller Voice Studio på Østerbro i København, men har også privatelever i bl.a. London og Berlin. Ligesom han underviser på Dansk Skuespiller Forbund, Det Danske Musicalakademi og Det Danske Filmskuespillerakademi. Samt sidder i Advisory Board for Estill Voice International* 

Klaus er endvidere den mest benyttede Vocal Coach i Danmark og har coachet forestillinger på en lang række teatre rundt om i landet. Ligesom han siden 1997 har været fasttilknyttet Vocal Coach på ”Det Ny Teater”. Samtidigt med at han er fasttilknyttet stemmetræner på Det Kgl. Teater.

Sammen med sin engelske kollega Matthew Reeve driver Klaus konsultent- og undervisningsvirksomheden Reeve & Møller – Professional Voice Consultancy”, som har specialiseret sig i at uddanne og certificere sang- og stemmepædagoger i England, Tyskland og Danmark.

*Verdensledende program til udvikling af stemmetræning samt forskning i stemmen.

Kontaktperson:

Martin

7199 5332

presse@voicestudio.dk

Afsender:

Klaus Møller Voice Studio

Svanemøllevej 25, Annekset
2100 København Ø

7199 5332

info@voicestudio.dk

http://www.voicestudio.dk/