NY BOG: ”Mindfulness & Compassion – en vej til mere nærvær og livsglæde” af Helle Lisle

02. november 2020   |   Heartbased Life  |  Flere pressemeddelelser

Modvirk stress og få mere indre ro, nærvær og livsglæde – det er ekstra vigtigt at tage bevidste valg i en tid præget af mere uforudsigelighed og mange forandringer.

Vi lever i en tid, hvor samfundet og vores individuelle liv ofte er præget af stor kompleksitet, et vedvarende fokus på præstation og et til tider urealistisk højt tempo.

Statistikkerne taler deres tydelige sprog – rigtig mange menneskers mentale trivsel er truet. Antallet af mennesker med fx stress, angst og depressioner vokser år for år – og vel og mærke også for vores yngre generationer.

Bogen er på den baggrund højaktuel, da den opfordrer os til at stoppe op og tage et bevidst valg om at være i livet på en anden måde. At vi bevidst vælger at træde ud af ”hamsterhjulet”, af den fortravlede hverdag, hvor vi måske slet ikke længere lever det liv, som vi egentlig ønsker os. Vi kommer let til at drukne i dagligdagens to-do-lister og risikerer hele tiden at komme til at fokusere på det, der haster i stedet for det, der er vigtigst for os hver især.

I denne tid, hvor COVID-19 løbende giver anledning til øget uforudsigelighed og tilbagevendende nye forholdsregler og restriktioner, er bogen blot endnu mere aktuel.

Alt andet lige vil dette for mange mennesker skabe ekstra usikkerhed og belastning. For en del mennesker vil det resultere i mere stress og dårligere trivsel, ligesom mange vil opleve konkrete problemer i forhold til job, økonomi og helbred. Man taler allerede nu om, hvorvidt denne pandemi og krise får følger for vores mentale sundhed, for vores livsglæde og trivsel. 

Bogen er skrevet af Helle Lisle, der er speciallæge i psykiatri og som derudover er uddannet som terapeut og instruktør i både mindfulness og compassion. Forfatteren har både gennem sin personlige proces og gennem mange års arbejde med klienter både individuelt og i grupper et meget stort erfaringsgrundlag, hvilket læseren tydeligt mærker hele vejen igennem bogen. Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog og på en måde, der inspirerer til, at teorien integreres i hverdagen, så det ikke blot bliver endnu en selvhjælpsbog på boghylden. Helle Lisle stiftede i 2018 Heartbased Life, hvor hun nu primært arbejder med mindfulness, compassion og hjerteintelligens – med den vision, at mange flere mennesker oplever et liv fyldt med glæde, nærvær og mening. 

Bogen giver et fantastisk bud på, hvordan vi som mennesker kan lære at regulere vores følelser, således at vi oplever mindre stress, tristhed og frustration og mere glæde, medfølelse og kærlighed.

Gennem en forståelse for, hvordan vores hjerne er udviklet gennem evolutionen, giver forfatteren baggrundsviden for, at vi kan forstå os selv som mennesker. Man får virkelig en forståelse for, hvordan vores hjerne er designet til overlevelse, og hvordan vi kan mindske tendensen til at blive stressede og overbelastede, hvis blot vi har de rette redskaber. 

Læseren bliver introduceret til, hvordan vores sind fungerer - når det, som forfatteren siger, er ”utæmmet”. Det utrænede sind er årsag til mange problemer og til megen frustration, men mange mennesker er fortsat ikke klar over, at man ved at udvikle et nyt mindset vil opleve et helt nyt liv.

Mange kender allerede til mindfulness men ved at koble det med det lidt nyere begreb compassion, lærer vi som mennesker at stå stærkt i os selv – med en forståelse for og accept af, hvem vi er. Det er lidt som at ”finde hjem til sig selv” og hvile i det, vi kunne kalde vores essens eller autentiske selv.

I stedet for at lade en mere eller mindre konstant strøm af negative tanker og selvkritik fylde vores hoveder, lærer vi at kultivere venligheden, medfølelsen og vores indre robusthed. Man kan sige, at vi ”bliver vores egen bedste ven”.
Vi har som mennesker det allerstørste potentiale for at træffe bevidste valg. Det betyder, at vi har en fantastisk mulighed for forandring – vel og mærke forandring, som vi selv kan skabe. 

Vi har blot brug for den rette viden og de rette redskaber. Bogen indeholder en meget brugbar kombination af teoretisk viden, mange konkrete øvelser og 19 meditationer, der ligger tilgængelige som lydfiler. På den måde har læseren optimal mulighed for i sit eget tempo at lave forandringer i hverdagen.

Antal sider: 264
Forlag: Heartbased Life
Udgivet: 2020
Forfatter: Helle Lisle
ISBN: 978-87-971801-0-5