NY BOG: Breve til Fruen på Sølyst

27. september 2017   |   Forlaget Underskoven  |  Flere pressemeddelelser

Ny roman af Lise Arends Olsen, der tager udgangspunkt i breve af adelskvinden Charlotte Schimmelmann (1757-1816).

”Kære Charlotte,
Jeg er forbavset
over, at man ikke for længst har skrevet en biografi om dig, for jeg synes, at
du er en af din tidsalders mest interessante, danske kvinder. [...]
[...] jeg lover dig, at den beskrivelse, jeg forsøger at give af dit liv og dit
virke, vil blive så sandfærdigt som muligt. Jeg kommer i stor udstrækning til
at anvende dine breve som kildemateriale, og de har meget at berette.” (s. 15)

 

Breve til Fruen på Sølyst af Lise Arendt Olsen er en roman, der placerer sig i spændingsfeltet mellem fakta og fiktion, det nutidige og det historiske.

Romanen tager udgangspunkt i den danske adelsdame Charlotte Schimmelmanns (1757-1816) breve, som forfatteren er kommet i besiddelse af.
De mange breve, Charlotte Schimmelmann har skrevet gennem sin tid på sit elskede
Sølyst, fortæller historien om livet i København og ikke mindst livet ved Christian VII og Frederik VIs hof og de mange politiske dramaer, som udspilledes i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.

Charlotte Schimmelmanns historie og beretninger formidles gennem forfatteren Lise Arends Olsens egne besvarelser, kommentarer og referater af brevene, hvormed der pustes liv i det historiske stof af nutidens blik. Læseren lukkes ind i den fiktive korrespondance mellem den historiske person Charlotte Schimmelmann og den nulevende forfatter.

 

Lise Arends Olsen: Breve til Fruen på Sølyst

ISBN: 978-87-93610-15-6
Bogen er på 217 sider og udkommer d. 13. oktober 2017

Pris: 200 kr.

Bestilling hos underskoven.dk og hos alle landets boghandlere

Kontakt forlaget@underskoven.dk for
anmeldereksemplar.

Kontaktperson:

Forlaget Underskoven

33150515

forlaget@underskoven.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

foralget@underskoven.dk

http://underskoven.dk