Malersektionen under Dansk Byggeri – lærlinge er for dårligt klædt på til uddannelse

10. december 2018   |   Dansk Byggeri, Malersektionen  |  Flere pressemeddelelser

Malersektionen under Dansk Byggeri synes lærlinge er for dårligt klædt på til en maleruddannelse. Mange springer fra eller opsiges af malermesteren pga. for dårlig performance. Det gør det svært at leve op til kravene om lærlingeansættelser.

Problemer i overenskomsten

Næstformand i Dansk Byggeri, Malersektionen, Willi Becke fortæller: ”Vi har store problemer med at få gode lærlinge og har konstant 2-3 færre lærlinge end, vi ønsker i Malermester Willi Becke ApS, og jeg ved fra Malersektionen, at det er et generelt problem for vores medlemmer. Jeg tror fejlen ligger i overenskomsten. Det er ikke muligt at ansætte arbejdsdrenge/-piger længere til en fornuftig løn. På den måde, får de unge mennesker ikke snuset til faget, før vi ansætter dem som malerlærlinge, og det giver et stort frafald – enten fordi, de finder ud af, at det ikke er dem, eller fordi vi må afskedige dem pga. for stort sygefravær eller for dårlig performance. Det er et stort problem.”

Malermester Klinkert efterspørger gode lærlinge

Sven Klinkert har som ejer af Malermester Klinkert ApS i Esbjerg også problemer med at få gode lærlinge. Han udtaler: ”Det er svært at få gode malerlærlinge, som kommer til tiden og gør et godt stykke arbejde. Jeg har desværre flere gange måttet fyre lærlinge, og det er en skidt udvikling.”

Malersektionen foreslår samarbejde med folkeskoler

Et faktum er, at for få kommer i erhvervspraktik som maler. Det kan skyldes, at forældrene rådgiver de unge og ønsker en videregående uddannelse for deres børn, og på den måde kommer et erhvervspraktikforløb som maler ikke på tale.

Willi Becke udtaler: ”Mange unge mennesker ved ikke, hvad det kræver at være håndværker. Jeg tror et øget samarbejde med folkeskolerne omkring erhvervspraktik er løsningen. Vi skal ud som gæsteundervisere på skolerne og fortælle, hvorfor en fremtid som maler er attraktiv. Der kunne oprettes en bank af virksomheder, som skolerne kunne henvise de unge til med henblik på et erhvervspraktikforløb. På den måde skal de ikke selv finde en virksomhed, og vi kan dæmme op for, at det, som jeg har indtryk af sker i dag, i stor udstrækning er forældrenes netværk og forbindelser, der bliver udslagsgivende for, hvor den unge kommer i praktik.”

Kontakt

Dansk Byggeri Malersektionen, næstformand Willi Becke

Mail: info.willi@becke.dk

Fotos

 Næstformand Willi Becke

Kontaktperson:

Helle Simonsen

20657240

kontakt@pressesystemet.dk

Afsender:

Dansk Byggeri, Malersektionen

Nørre Voldgade 106
1358 København K

72 16 01 62

hba@danskbyggeri.dk

https://www.malersektionen.dk