Malerbranchen som klimadukse

21. september 2021   |   DI Dansk Byggeri Malersektionen  |  Flere pressemeddelelser

Malersektionen under DI Byggeri ønsker at bidrage positivt til at mindske miljøbelastningen i byggeriet. Bl.a. træværk i gamle bygninger kan holde næsten evigt, hvis det vedligeholdes med olie og maling, og samtidig opnås der gode klimagevinster.

Mindre miljøbelastning - en nødvendighed

Byggebranchen står for den største miljøbelastning i vores samfund, og derfor skal der i højere grad findes nye løsninger. Der skal vedligeholdes, genbruges og upcycles i langt højere grad, end det sker i dag.

Willi Becke, næstformand i Malersektionen under DI Byggeri udtaler: ”Malerne vil gerne bidrage til en mindre miljøbelastning ved f.eks. at vedligeholde træværk i langt højere grad end det sker i dag. Gammelt træværk er i en bedre kvalitet end nyt træværk og med den rette vedligeholdelse med olie og maling vil de fleste træsorter kunde holde til evig tid. Samtidig er der mangel på skove og træer, og der sker en CO2 udledning ved forarbejdning af træ. Derfor er det et af de absolut mest lavthængende frugter, der kan høstes, og her taler vi om vinduer, døre, rækværker, stern inddækninger mv.”

Også andre gevinster kan hentes

Ud over vedligeholdelse kan der iflg. Willi Becke også hentes miljøgevinster på mange andre områder:

Logistikken på byggepladserne kan forbedres. Flytning af materialer med store miljøbelastende maskiner er ikke optimalt. Der kan arbejdes meget mere med logistik, så materialerne leveres der, hvor de skal bruges frem for at skulle flyttes. Spild af materialer i byggeriet er samlet set alt for højt – stort set alle kalkulationer opererer med gennemsnitligt 10 % spild. Det må kunne gøres bedre. Emballage på nye byggematerialer kan bestemt forbedres. I malerbranchen har vi i årevis efterspurgt tromler med 500 – 1000 liter spartelmasse frem for 20 kg spande, som vi betaler miljøafgift for, og som vi efterfølgende afleverer i småt brændbart. Det er ikke god samfundsøkonomi. Samtidig er der mange andre byggematerialer, der emballeres i plastik eller plastikspande, hvor pap vil være en meget bedre løsning for miljøet.”

DI Byggeri Malersektionen

Dansk Industri og Dansk Byggeri fusionerede i 2020 og blev til DI Dansk Byggeri. I august 2021 fusionerede DI Dansk Byggeri med DI Byg og blev til DI Byggeri. Malersektionen er som medlem af DI Byggeri en del af Danmarks største byggefaglige fællesskab med ca. 6.100 medlemsvirksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Læs mere om malersektionen på www.malersektionen.dk.

Kontakt

DI Byggeri Malersektionen, bestyrelsesmedlem, Willi Becke

Tlf.:   4077 7728

Mail: info.willi@becke.dk

Fotos

Dansk Byggeri Malersektionen, bestyrelsesmedlem Willi Becke

Kontaktperson:

Helle Simonsen

20657240

kontakt@pressesystemet.dk

Afsender:

DI Dansk Byggeri Malersektionen

H.C.Andersens Boulevard 18
1553 København V

40777728

info.willi@becke.dk

https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/malersektionen/