Madspild opnår politikernes opmærksomhed

20. juli 2010   |   Stop Spild Af Mad  |  Flere pressemeddelelser

I nu 2 år har forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad arbejdet på at nedbringe og sætte fokus på danskernes madspild og har givet befolkningen værktøjer til at komme madspild til livs. Baggrunden er tal fra Landbrug & Fødevarer, som anslår det hjemlige madspild til 680.000 tons om året – eller 15-20% af al den mad, vi køber. Omsider opnår madspild politikernes opmærksomhed og Miljøminister Karen Ellemann er aktivt gået ind i kampen mod madspild.


Stop Spild Af Mad fejrer 2-års fødselsdag:Madspild opnår politikernes opmærksomhed

I nu 2 år har forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad arbejdet på at nedbringe og sætte fokus på danskernes madspild og har givet befolkningen værktøjer til at komme madspild til livs. Baggrunden er tal fra Landbrug & Fødevarer, som anslår det hjemlige madspild til 680.000 tons om året – eller 15-20% af al den mad, vi køber.Forbrugerbevægelse Stop Spild Af Mad sætter i disse dage to lys i fødselsdagslagkagen. Det markerer 2 års frivilligt arbejde og fokus, hvormed forbrugerbevægelsen har sat madspild på den politiske dagsorden. Således støtter i dag en lang række danske toppolitikere og opinionsdannere Stop Spild Af Mad som forbrugerbevægelsens officielle venner - bl.a. Ida Auken, Charlotte Dyremose, Henrik Høegh, Bertel Haarder, Naser Khader, Tina Nedergaard, Poul Nyrup Rasmussen, Villy Søvndal, Gitte Seeberg og madpersonligheder som Thomas Rode Andersen, Paul Cunningham, Jan Hurtigkarl og James og Adam Price. Hertil kommer en hastigt voksende folkelig opbakning til Stop Spild Af Mad, som har resulteret i over 6.000 medlemmer.


”Den massive interesse og støtte, vi oplever, vidner om, at danskerne ikke længere vil finde sig i madspild. Smid-væk-kulturen bliver nu erstattet af en respektfuld omgang med klodens knappe ressourcer,” siger Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad.


Blandt øvrige opnåede resultater kan nævnes:


- debat om madspild i over 60 medier (landsdækkende dagblade, radio og TV) samt på adskillige hjemmesider, blogs og sociale netværksmedier.


- flere studerende har skrevet skoleopgaver om forebyggelse af madspild.


- detailhandelen forholder sig i dag til madspild, og Stop Spild Af Mad har været medvirkende inspiration til, at butikskæden Rema 1000 har droppet mængderabat i alle kædens 164 butikker og derved medvirker til mindre madspild.


Også på de største konferencer i forbindelse med Klimatopmødet COP15 i december 2009 markerede Stop Spild Af Mad sig som taler. Og til efteråret skal forbrugerbevægelsen holde indlæg om forebyggelse af madspild på en konference i Europa-Parlamentet i Bruxelles.


I 2010 fik Stop Spild Af Mad af daværende miljøminister Troels Lund Poulsen endvidere plads i Miljøstyrelsens affaldsforebyggelses kampagne "Brug mere – spild mindre" og rådgiver herunder Miljøstyrelsen om mindre madspild. Stop Spild Af Mad indgår i Miljøministeriets Affaldsstrategi 2010 og til efteråret igangsættes en landsdækkende indsats for forebyggelse af madspild. Miljøminister Karen Ellemann og Selina Juul markerede indsatsen med en fælles kronik i Politiken i starten af sommeren.

"Men sådan en landsdækkende kampagne mod madspild løser ikke problemerne, medmindre at alle – både politikere, beslutningstagere, opinionsdannere og befolkningen – aktivt bidrager til at mindske madspild. At komme madspild til livs kræver en mentalitetsændring hos os alle hver især. Om man gør det for pengepungens skyld, for miljøets skyld eller af etiske årsager er sådan set underordnet. Bare man gør noget aktivt. I Stop Spild Af Mad agter vi at fastholde interessen for sagen og søsætte nye initiativer," afslutter Selina Juul.


Yderligere oplysninger fås hos forbrugerbevægelsens pressekontakt Jakob Dreyer på tlf. 40 72 06 01


Besøg www.stopspildafmad.dk