Madspild kommer på skoleskemaet

20. august 2013   |   Stop Spild Af Mad  |  Flere pressemeddelelser

Med den landsdækkende undervisningskampagne ”Stop Madspild” tager forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad et nyt skridt fremad for at begrænse madspild i Danmark. Undervisningsmaterialet, der er udviklet i samarbejde med blandt andre Danmarks Lærerforening, er målrettet folkeskolens ældste klasser, og det er gratis for skolerne at anvende. Undervisningskampagnen understøtter dermed den trend og interesse, der er i børnefamilierne for at undgå madspild, og som også dokumenteres af en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Københavns Kommune.

I undersøgelsen fik forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad adgang til at spørge københavnske børnefamilier om holdningerne til madspild i husholdningen. Her kom det blandt andet frem, at 30% af børnene er bevidste om, at madspild skal begrænses og at hele 61% af børnene deltager i indkøb og madlavning. Undersøgelsen viser også at langt hovedparten af børnene kun smider mad ud i begrænset omfang – eller slet ikke.

”Det er nogle positive nye tal,” konstaterer Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad og initiativtager til undervisningskampagnen ”Stop Madspild”.

”Noget tyder på, at der er ved at ske gode nye fremskridt i forhold til de tidligere undersøgelser. Og da mange folkeskolelærere har rettet henvendelse til os og efterspurgt undervisninsmateriale til deres elever, er det det perfekte tidspunkt at lancere en gratis undervisningskampagne til skolerne. Kampagnen har været under udarbejdelse de seneste to år, og ved at sætte mindre madspild på skoleskemaet, kan børnene også være med til at præge deres forældre i den rigtige retning.”

Undervisningskampagnen lærer eleverne at arbejde journalistisk med madspild, så de får mulighed for at lave research, interviews og artikler, radio- eller TV-indslag.

”Ved at bruge den journalistiske metode, kan vi tilbyde lærerene og eleverne nogle helt konkrete arbejdsværktøjer og noget basisviden om emnet – men samtidig også stor frihed i forhold til tilrettelæggelse, ressourceforbrug og ambitionsniveau. Vi har desuden klare forventninger om, at en del af elevernes medieproduktioner kan bringes i bl.a. lokale aviser og på lokalradiostationer,” fortæller undervisningskampagnes projektleder, Morten Bichel.

Danmarks Lærerforening har valgt at støtte undervisningskampagnen ”Stop Madspild” med faglig ekspertise. Pædagogisk konsulent i Danmarks Lærerforening, Åse Bonde, siger blandt andet, at: ”Materialet er lige til at gå ombord i, og en af projektets største styrker er, at eleverne er nødt til at arbejde med stoffet ude i virkeligheden.”

Forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad vil gerne takke kampagnens sponsorer, støttere og samarbejdspartnere, som omfatter:

Danmarks Lærerforening, Affald.dk – Vestforbrændingen, Amagerforbrændingen, Kost og Ernæringsforbundet, Miljøstryrelsen, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Tekniske Skole, Filminstruktør Lars Feldballe, Undervisningsministeriet, Direktør J.P. Lund samt Hustru Vilhelmine Bugge's Legat, Fødevarestyrelsen, JCI Danmark The Outstanding Young Person prisen - bidrag fra Selina Juul, Gyldendal – for andel af overskud fra salget af bogen "Stop spild af mad – en kogebog med mere”, Bloomberg London, Miljøministeriet og Miljøstyrelsen - Puljen til Grønne Ildsjæle samt alle tilknyttede frivillige.

 

Se undervisningskampagnen på: www.stopmadspild.dk 

Yderligere information: www.stopspildafmad.dk

Pressekontakt: Jakob Dreyer, tlf. 40 72 06 01       

Kontaktinfo projektleder Morten Bichel, tlf. 27 89 72 00    

 

FAKTABOKS:

Resultater fra analysen ”Kundetilfredshed på affaldsområdet” af Epinion for Københavns Kommune, maj 2013, spørgsmål om børn og madspild fra Stop Spild Af Mad:

Deltager barnet/børnene i indkøb og madlavning – og har de holdninger til madspild?

29% - børnene deltager ikke

31% - børnene deltager, men de har ikke holdninger til madspild

30% - børnene deltager og de mener, at madspild skal begrænses

9% - nej, aldrig eller meget sjældent

1% - ved ikke

Oplever du, at børnene smider mad i skraldespanden?

53% - nej, børnene smider ikke mad ud

37% - af og til, men kun i mængder, der ikke kan genanvendes

6% - ja, ofte

4% - ved ikke

Kontaktperson:

Jakob Dreyer

40 72 06 01

jakob.dreyer@dreyerkvetny.dk

Afsender:

Stop Spild Af Mad

c/o Dreyer+Kvetny, Overgaden Oven Vandet 10
1415 København K

40 72 06 01

jakob.dreyer@dreyerkvetny.dk

http://www.stopspildafmad.dk