MOVE sætter fremtidens logistik på dagsordenen

02. februar 2018   |   MESSE C Fredericia  |  Flere pressemeddelelser

Danske transport- og logistikvirksomheder kan løfte og fremtidssikre hinanden gennem samarbejde – det er et af budskaberne på ”MOVE” i Fredericia

Til maj er der premiere på logistik-arrangementet MOVE i Fredericia. I hjertet af logistik-Danmark er det udstillingens/konferencens mission at samle branchens førende virksomheder, eksperter og organisationer for at bane en fælles vej gennem de store forandringer, der venter forude.

Blandt samarbejdspartnerne omkring MOVE er ADP A/S, som opfordrer til, at deltagerne skubber firmabrillerne op i panden og retter kikkerten mod fremtiden sammen med kolleger/konkurrenter.
ADP A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

- Der sker så meget i disse år, hvor større internationale aktører går massivt ind i at etablere nye handelsruter, og hvor de globale transport- og samhandelsmønstre er under opbrud. I det spil skal vi passe på ikke at blive kørt agterud herhjemme – vi bør arbejde sammen om at sikre, at Danmark fortsat er et konkurrencedygtigt land at håndtere gods i. Danmark skal ikke bare være et land, man passerer – vi skal være et sted, man destinerer, understreger Rune D. Rasmussen, CCO hos ADP.

Alle aktører har ikke den samme værdikæde, men overordnet set er logistikbranchen en del af samme flow, fra en vare bliver afsendt et sted i verden, til den bliver leveret til slutbrugeren. Det er altid under forandring og kræver proaktivitet og nysgerrighed at følge med udviklingen.

- Vi er hos ADP meget optaget af, hvordan den teknologiske udvikling kommer til at påvirke transport- og logistik-sektoren i de kommende år. Senest har Maersk indgået samarbejde med IBM omkring BLOCKCHAIN, som antageligt vil forandre den måde, vi anskuer søtransport på, siger Rune D. Rasmussen

Han håber, at MOVE som et uvildigt forum kan bane vejen for samarbejde mellem de enkelte led i kæden.
- I ADP kan vi jo i samarbejde med vores operatører reelt kun trække i de håndtag, der har relation til godshåndteringen på vores havne. Men tænk hvis vi kan forene kræfterne med vores operatører og rederierne, og måske endda speditøren og kunden – så er det jo hele værdikæden, vi forandrer. Så det er mindre silotænkning og mere perspektiv – til gavn for alle – vi gerne vil slå et slag for på MOVE 2018, slutter Rune D. Rasmussen.

MOVE 2018 løber af stablen den 2.-3. maj. Se mere på www.move2018.dk.

 

Kontaktperson:

Projektleder Jørgen Kronborg

27770044

jk@messec.dk

Afsender:

MESSE C Fredericia

Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

75922566

messec@messec.dk

http://www.messec.dk