Lovændring om psykisk vold er ikke omfattende nok

17. januar 2019   |   Lenschow Erstatningsretten  |  Flere pressemeddelelser

Lovforslaget om at sidestille psykisk og fysisk vold rent strafferetsligt kan betyde, at flere fremover tilkendes erstatning, hvis de har været udsat for psykisk vold af deres partner eller nære familiemedlem, vurderer advokat med speciale i erstatning. Desværre overser politikerne en stor gruppe danskere, som også bør beskyttes strafferetsligt mod psykisk vold.

Psykisk vold skal fremover straffes som fysisk vold, og landets justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har derfor fremsat et lovforslag, der gør psykisk vold strafbart ifølge straffeloven.

” Hvis man kontinuerligt udsættes for psykisk vold af sin partner eller måske endda af en forælder, kan det have alvorlige konsekvenser for en som menneske. Ofret risikerer at stå tilbage med varigt gener efter en psykisk belastningsreaktion som for eksempel PTSD,” siger advokat Berit Møller Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningsretten.

Erstatningsretligt er der allerede nu mulighed for at kræve erstatning for psykiske skader, men den skadesramte har en tung og krævende bevisbyrde. Mange mister derfor den erstatning, som de ellers bør være berettiget til. Berit Møller Lenschow håber dog, at det fremover bliver lettere at bevise psykisk vold – og dermed også opnå erstatning for mén, hvis voldsmanden dømmes.

”Ved at gøre psykisk vold strafbar er der mulighed for at anmelde den til politiet og lade dem foretage den nødvendige efterforskning, der kan føre frem til en domfældelse. Der er ingen tvivl om, at det fortsat vil være en svær bevisbyrde at løfte. Der er jo ingen blå mærker, men det er alligevel en klar forbedring i sammenligning med den nuværende retstilstand for de skadesramte,”, siger Berit Møller Lenschow.

Advokaten kunne samtidig godt ønske, at flere typer af psykisk vold på sigt blev føjet til loven.

- Psykisk vold sker ikke kun i familier eller andre meget tætte relationer. Jeg ser sager med ansatte, der nedbrydes systematisk over lang tid af deres chef på deres arbejdsplads, men de mennesker, som oplever psykisk vold via deres arbejde, omfattes ikke af den beskyttelse, som loven lægger op til, siger Berit Møller Lenschow.


Læs hele pressemeddelelsen her.

Kontaktperson:

Berit Lenschow

33608787

berit@erstatningsretten.dk

Afsender:

Berit Lenschow

Bjerggade 4K
6200 Aabenraa

33608787

berit@erstatningsretten.dk

www.erstatningsretten.dk