Logistikbranchen skal favne FN's verdensmål

02. marts 2018   |   MESSE C Fredericia  |  Flere pressemeddelelser

Professor Steen Hildebrandt taler på MOVE konferencen om bæredygtig udvikling og perspektiverne på logistikområdet

I 2015 vedtog FN 17 såkaldte verdensmål for en bæredygtig global udvikling. Målene handler blandt andet om energi, klima, vand, bæredygtig produktion, innovation, partnerskaber med mere, og de er i høj grad også relevante for danske logistikvirksomheder, mener professor Steen Hildebrandt.

På MOVE 2018 i maj – en konference og udstilling i Fredericia rettet mod logistikbranchen – vil den anerkendte forfatter og foredragsholder stille skarpt på FN’s 17 verdensmål og deres perspektiver.

- Det kan sagtens forekomme at være noget abstrakt og verdensfjernt. Men faktisk er det nok den mest konkrete og vigtige dagsorden for verdens virksomheder, myndigheder og nationer nu og i de kommende mange år. Hvor det nok var naivt at tale om bæredygtighed for 10 år siden, så tænker jeg, at det i dag er naivt IKKE at tale om bæredygtighed, mener Steen Hildebrandt. 

Ifølge professoren er fremtiden forbeholdt intelligente virksomheder, og de er især kendetegnet ved, at de formår at favne den bæredygtige udvikling.
- Vækst og bæredygtighed hænger sammen. Det er ikke kun moralske motiver, der skaber grundlag for at vækste ud fra bæredygtige principper. Markedsudviklingen og forbrugertendenser har jo over en årrække trukket virksomhederne i en mere og mere bæredygtig retning. Det har skabt et marked for bæredygtighed, som stadig vokser og udbredes på tværs af industrier og brancher.

Det er der flere og flere virksomheder, der har fået øjnene op for. De hører til den gruppe, Hildebrandt kalder de ”intelligente aktører”, som ved, at de er nødt til at forholde sig til blandt andet verdensmålene og arbejde med dem i deres daglige drift, gerne i partnerskaber.
- Vi taler i virkeligheden om 17 dimensioner eller aspekter, som virksomheder med flere skal tænke på, når de træffer beslutninger om strategi og drift, understreger Steen Hildebrand, som glæder sig til at tale på MOVE konferencen den 2.-3. maj 2018 i MESSE C Fredericia.

Om Steen Hildebrandt:
Steen Hildebrandt, R, Ph.D. er professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet. Desuden adjungeret professor i lederskab ved CBS, Handelshøjskolen i København og ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Har skrevet, redigeret og bidraget til mere end fire hundrede bøger om organisation, ledelse og samfundsforhold – blandt andet ”Bæredygtig global udvikling – FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv”. Han har også skrevet flere hundrede artikler og kronikker i danske og udenlandske tidsskrifter, fagblade og dagblade om ledelse, organisations- og samfundsforhold.

De 17 verdensmål i overskrifter:
1) Afskaf fattigdom. 2) Stop sult. 3) Sundhed og trivsel. 4) Kvalitetsuddannelse. 5) Ligestilling mellem kønnene. 6) Rent vand og sanitet. 7) Bæredygtig energi. 8) Anstændige jobs og økonomiske vækst. 9) Industri, innovation og infrastruktur. 10) Mindre ulighed. 11) Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12) Ansvarligt forbrug og produktion. 13) Klimaindsats. 14) Livet i havet. 15) Livet på land. 16) Fred, retfærdighed og stærke institutioner. 17) Partnerskaber for handling.

Læs evt. mere om MOVE på LinkedIn og www.move2018.dk, hvor man også kan hente verdensmålene.

 

Kontaktperson:

Projektleder Jørgen Kronborg

27770044

jk@messec.dk

Afsender:

MESSE C Fredericia

Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

75922566

messec@messec.dk

http://www.messec.dk