Længsel (ny bog)

10. august 2015   |   Forlaget Mindspace  |  Flere pressemeddelelser

Hvem kender ikke til længsel? Som i udlængsel eller længsel efter en kæreste. Eller som den uro og bestandige søgen, der kendetegner hverdagen i et samfund, der konstant presser i retning af forandring og fornyelse.

Har vi i længslen at gøre med noget dybt og værdifuldt i os selv, eller fører længslen os ud i drømmeri og virkelighedsfjerne vildfarelser?
 

Livsfilosof Mogens Pahuus undersøger i denne lille bog længslens to hovedformer, som er knyttet til henholdsvis virketrang og fællesskabstrang. Pahuus beskriver længsel som en higen efter selvvirkeliggørelse og livsopfyldelse, der både kan fare vild og lede os til en form for uendelighed, evighed og fuldkommenhed i den givne tilværelse.

FAKTA OM BOGEN

Længsel
Af Mogens Pahuus
64 sider
ISBN (trykt bog): 978-87-92542-85-4
Pris: 128 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-92542-86-1
Pris cirka: 90 kr.
Udkommer 10. august 2015