LØSNINGEN AF SPILDEVANDSPROBLEMET FINDES I DET GRØNNE VEJLE!

26. maj 2020   |   Waturu Holding A/S  |  Flere pressemeddelelser

Imens københavnerne må stoppe udledningen af spildevand, har Vejle-virksomheden Waturu Holding A/S indgået en aftale med Vejle Spildevand A/S omkring test af en modulbaseret og skalerbar enhed, som har potentiale til at løse problemstillingen, om udledning, af ubehandlet spildevand i vandmiljøer.

Rensning af spilde- og overfladevand på rensningsanlæg verden over, er mere aktuelt end nogensinde før. Der er i høj grad behov for nye, innovative og klimavenlige teknologier i branchen, der kan sikre bakterie-, vira- og parasitfrit udløbsvand.

Waturu Holding A/S, hvis aktie handles på Nasdaq First North Growth Market, vil teste og udvikle en klimavenlig løsning til bakteriel oprensning af overløbs- og spildevand i samarbejde med Vejle Spildevand A/S. Teknologien har potentiale til at sætte det Vejlensiske firma Waturu Holding A/S og Vejle Spildevand A/S på verdenskortet, som henholdsvis ny innovativ producent og førende aktør i spildevandsbranchen.

Waturu-teknologien har flere fordele ved behandling af urent, brunt spildevand eller renset spildevand, som stadig indeholder bakterier. Øget nedbør med flere overløb forurener badevandet langs kysterne, strande og i havnebade, til stor skade for brugerne og ikke mindst miljøet. 

Det er en global udfordring, at der i øjeblikket ikke er nogen effektiv, kemikaliefri behandling af overløb og spildevand. Det forventes, at løsningerne fra Waturu Holding A/S vil føre til en mere effektiv bekæmpelse af E. Coli og øvrige bakterier, vira, samt parasitter.

Testperioden påbegyndes i 2020, hvor der forventes løbende testresultater. Resultaterne vil vise retningen mod en ny løsning, der gavner vandmiljøer i byer og fjorde både nationalt og globalt. Testen kommer til at foregå på Vejle renseanlæg, som er Vejle Spildevands største renseanlæg og som er dimensioneret til, at kunne rense spildevand for 170.000 personenheder (Pe.)

Om Waturu Holding

Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Web: www.waturu.dk

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com

Waturu Holding A/S Sjællandsgade 32 7100 Vejle