LMK VEJ bliver til Lemminkäinen

16. marts 2010   |   Lemminkainen A/S  |  Flere pressemeddelelser

Lemminkäinen-koncernen lancerer nyt logo i alle sine selskaber under mottoet: ét firma - ét logo og opfordrer kommunerne til at gå nye veje.

LMK VEJ bliver til Lemminkäinen

Lemminkäinen-koncernen lancerer nyt logo i alle sine selskaber under mottoet: ét firma - ét logo og opfordrer kommunerne til at gå nye veje

- Vores finske ejere har ønsket at samle alle sine datterselskaber under et fælles brand, der understreger, at alle er medlem af én stor familie og derfor også har samme navn. Det er med til at slå Lemminkäinens navn fast som en stor international virksomhed.
Sådan siger Lemminkäinens danske direktør Claus Terkildsen, der markerer navneskiftet i kølvandet på et af de bedste år i det danske selskabs historie.

Positiv udvikling
- Gode og lange kontrakter med Vejdirektoratet har udmøntet sig i en meget høj aktivitet, som vi naturligvis glæder os over, og den politiske beslutning om at bevilge 2,7 mia. kr. til forbedring af det statslige vejnet over de næste fire år får også stor positiv betydning for Lemminkäinen. Der vil blive bragt mange nye arbejder i udbud, ikke mindst på Sjælland, siger Claus Terkildsen.

Dyre lappeløsninger
Lemminkäinen ser derimod med stor bekymring på udviklingen i kommunerne, hvor lappeløsninger igennem mange år har været mere reglen end undtagelsen. Dette års hårde vinter har ikke gjort situationen bedre, fordi vejene i stort omfang "falder fra hinanden".

Gå nye veje!
- Set i lyset af kommunernes generelle økonomiske situation kan det blive meget problematisk at få bragt kommunevejene op på en rimelig standard. Vejene har det traditionelt svært i konkurrencen, når de kommunale opgaver skal prioriteres. Derfor er der brug for nytænkning. Pengene kan bruges meget bedre, hvis der samarbejdes og indgås længerevarende partnerskabsaftaler om vedligeholdelsen af vejene i kommunerne. Sådanne aftaler har vi indgået med en række danske kommuner, og de har vist sig at være til stor glæde for begge parter. Derfor er vi også klar til at tage fat på den store samfundsopgave, så snart kommunerne melder sig på banen, siger Claus Terkildsen.

Offensiv strategi
Den finske koncern gjorde sin entre på det danske asfaltmarked i 1994 som et led i en offensiv forretningsstrategi, der er blevet fulgt lige siden. Lemminkäinen har et solidt og velrenommeret fundament at bygge videre på inden for produktion og udlægning af asfalt, isolering og belægninger til broer og industrigulve, samt vejserviceopgaver som vejmarkering, afspærring ved vejarbejder og opsætning af skilte.
Lemminkäinen i Danmark har hovedkontor i Silkeborg og beskæftiger 320 medarbejdere.
I forbindelse med navneskiftet har Lemminkäinen også fået ny hjemmeside med adressen www.lemminkainen.dk og e-mailadressen er info@lemminkainen.dk


((Billedtekst))
Lemminkäinens danske direktør Claus Terkildsen opfordrer kommunerne til at gå nye veje.

Kontaktperson:

Direktør Claus Terkildsen

87221500

cte@lemminkainen.dk

Afsender:

Lemminkainen A/S

Nørreskov Bakke 1
8600 Silkeborg

87221500

info@lemminkainen.dk

http://www.lemminkainen.dk