Korrekt trykprøvning af store byggerier sparer mange penge

12. marts 2020   |   Jysk Trykprøvning A/S  |  Flere pressemeddelelser

Der er store besparelser at hente ved at trykprøve store byggerier korrekt. Trykprøvningen sikrer, at der ikke igangsættes unødvendige, ekstra energitiltag med store omkostninger til følge. Hammel Plejecenter er et eksempel herpå.

Vivi Gilsager, ejer og direktør i Jysk Trykprøvning og strategisk formand for brancheforeningen, Danske Bygningskonsulenter udtaler: ”Vi ser ofte, at der igangsættes yderligere energinedsættende foranstaltninger på store byggerier som f.eks. solceller, fordi trykprøvningen kun er foretaget på indvendige vægge i enkelte rum. Det giver ikke et retvisende billede af bygningens tæthed og evt. behov for ekstra energitiltag. Resultatet af trykprøvningen indregnes efterfølgende i bygningens energiramme, og det har stor betydning, om der indregnes en tæthed på 0,5 l. pr. sekund pr. m² ved 50 Pa eller en tæthed på 1,5 l. pr. sekund pr. m² ved 50 Pa. En god tæthed betyder ofte, at det ikke er nødvendigt at installere solceller.”

Hammel plejecenter – ingen ekstra energitiltag

Vivi Gilsager fortsætter: ”Det er almen opfattelse, at prisen for trykprøvningen hænger sammen med antal m² hvilket ikke er korrekt. Hvis der testes på enkelte rum, skal der ofte forberedes flere ting, som ikke er nødvendigt, hvis hele bygningen testes; f.eks. interimslukninger, ekstra afdækninger omkring ventilationsanlæg, m.v.”
Hele Hammel plejecenter på på 9.000 m2 blev trykprøvet på 6 timer af 3 medarbejdere. Resultatet dokumenterede, at bygningen ikke behøvede ekstra energinedsættende foranstaltninger. Søren Mølgaard Juul, byggeleder hos Poul Pedersen A/S, som var entreprenør på byggeriet udtaler: ”Jysk Trykprøvning har både udført trykprøvning, energimærkning og lydmåling for os. De har givet os de rigtige
beregninger på byggeriet, og det er sket hurtigt og professionelt.”

Plejecentret – det største byggeri

Favrskov Kommunes nye plejecenter i Hammel er det største byggeri i Favrskov Kommunes historie. Der er etableret 60 boliger og 20 korttidspladser, og byggeriet har en samlet pris på 127 millioner kroner. Beboere og medarbejdere fra plejecentrene Skaghøj og Elmehøj flyttede ind på plejecentret i december 2019.

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning er byggeriets partner inden for trykprøvning, energimærkning, lydmåling, termografi og byggeteknisk rådgivning. Virksomheden har 13 års erfaring og Vivi Gilsager, som er direktør/ejer, er strategisk formand for brancheforeningen Danske Bygningskonsulenter og teknisk revisor i Energistyrelsen. Medarbejderne er godkendte energikonsulenter og har bestået den frivillige uddannelse for tætningsprøvning, ligesom virksomhedens specialist inden for lyd har en Architectural Acoustics på kandidatniveau. Professionel rådgivning i projekteringsfasen og løbende er en væsentlig del af Jysk Trykprøvnings ydelse til markedet. Der løses opgaver for professionelle og private i hele landet og virksomheden er ISO9001 certificeret.


Kontakt
Ejer og direktør Vivi Gilsager
Tlf. 8635 6811, mobil: 4017 2342
Mail: vivi@trykproevning.dk


Fotos
Ejer og direktør Vivi Gilsager fra Jysk Trykprøvning A/S


Kontaktperson:

Helle Simonsen

20657240

kontakt@pressesystemet.dk

Afsender:

Jysk Trykprøvning A/S

Møllevej 4a
8420 Knebel

86356811

vivi@trykproevning.dk

https://www.trykproevning.dk