Kongegården i Silkeborg vinder bygningspræmieringsprisen 2019

08. oktober 2019   |   JFP a/s  |  Flere pressemeddelelser

Kongegården i Silkeborg vinder bygningspræmieringsprisen 2019 og er blevet til i et samarbejde imellem JFP a/s som entreprenør, Årstiderne Arkitekter A/S, Boligforeningen AAB samt Reitan Gruppen. Byggeriet omfatter 132 boliger fordelt på 40 ejerlejligheder, 16 rækkehuse og 76 lejelejligheder, en dagligvarebutik og en p-kælder. Byggeriet oser af kvalitet og flot arkitektur.

Historisk placering

Kongegården er placeret på en ca. 18.000 m² stor grund, som oprindelig rummede Silkeborgs ældste virksomhed; Silkeborg Maskinfabrik. Da JFP startede byggeprocessen lå der imidlertid en smed, en trælast og Silkeborg Kommunes Hjælpemiddelcentral på grunden. Silkeborg Kommune havde et ønske om en forskønnelse af området herunder opførelse af boliger og dagligvarebutik. Det blev startskuddet til Kongegården.

Dommerkomiteen lagde vægt på

Dommerkomiteen, som bestod af Trine Skammelsen, chef for Plan og Byg i Silkeborg Kommune, Hans Okholm, Kuno Danielsen og Gitte Willumsen fra Plan og Vejudvalget samt de to fagdommere: Lars Bendrup og Birthe Urup valgte i et enigt bedømmelsesudvalg Kongegården, som vinder af bygningspræmieringsprisen i kategorien: Etageboliger, erhverv og offentlige formål. De lagde i deres bedømmelse bl.a. vægt på: 

”Kongegården er et tæt og varieret boligområde med blandede ejerformer og boligtyper. Ungdomsboliger og supermarked er overraskende og flot integreret i områdets tidligere fabriksbygning, som bliver en form for pejlemærke i hele bebyggelsen. Det samlede område fremstår, via materialitet og farvesætning, som en helhed. Dog med fine variationer i skala og detaljer. Den valgte parkeringsløsning i kælder muliggør en tæt bebyggelse med store kvaliteter i rummet mellem husene, og den landskabelige bearbejdning følger flot op på disse muligheder og understøtter intimitet og variation i byrummet. Projektet fremhæves for sin evne til, via en innovativ og åben udviklingsproces, at få skabt et tæt, moderne og venligt byområde til gavn for beboere og for hele Silkeborg.”

Salgsdirektør og partner, Søren Trærup fra JFP a/s udtaler om prisen: ”Vi er meget stolte af og beæret over prisen og den anerkendelse byggeriet får. Vi synes, det arkitektoniske udtryk passer rigtig godt ind i området, og de røde teglsten sender venlige tanker tilbage til forgangstider. Samtidig har arkitekterne fået skabt nogle gode uderum, som beboerne kan nyde, og som falder godt ind i området. JFP har både været hovedentreprenør på lejeboligerne og totalentreprenør og investor på ejerboligerne, og det gør os bare endnu mere stolte.”

Vellykket byggeri

Den ca. 18.000 m² store grund er udnyttet på en unik måde. Der er bygget i varierende højde og der er store parkeringsarealer under terræn, som giver mulighed for et dejligt uderum. Arkitekt MAA og stifter af Årstiderne Arkitekter, Per Laustsen udtaler om byggeriet: ”Vi har ønsket at skabe en bebyggelse, hvor beboerne mødes på kryds og tværs i området, på altaner og på terrasser, og det er meget glædeligt at se, at det er lykkes. Beboerne har virkelig taget byggeriet til sig. Derudover har vi ønsket et respektfuldt link tilbage i tiden med den bevarede facade fra bygningen, der husede Hjælpemiddelcentralen. Det giver noget industrielt til området, som spiller godt sammen med det moderne og sikrer, at vi til alle tider husker områdets oprindelse. I det hele taget bærer byggeriet præg af et særdeles godt samarbejde imellem alle parter, hvor vi har udnyttet hinandens styrker.”

Navnet blev valgt af borgerne

Navnet Kongegården blev til på baggrund af en konkurrence, som Midtjyllands Avis og JFP udskrev, hvor borgerne kunne komme med forslag. Det blev Niels-Erik Sørensen, der er kasserer i Mariehøj Kirkes Menighedsråd, der løb med sejren med det flotte navn; Kongegården. Navnet refererer til de omkringliggende kongevejsnavne – Valdemarsgade, Knudsgade og Svendsgade, og Niels-Erik Sørensen mener det nye boligområde sammen med boligerne på Stadiongrunden er et meget stort løft til Sydbyen.

Kongegården er udover de fire hovedaktører JFP a/s, Årstiderne Arkitekter A/S, Boligforeningen AAB og Reitangruppen, blevet til i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Terra Nova Landskabsarkitekter ApS og Friza Invest ApS. Dertil kommer, at JFP har anvendt en lang række lokale fagentreprenører, herunder Wils A/S, DMR Dansk Miljørådgivning A/S, Kingo Karlsen A/S, Tømrerfirmaet Smith A/S, Kjellerup VVS A/S m.fl.

JFP a/s

JFP a/s udfører total- og hovedentrepriser på sundhedsområdet, boligområdet, erhverv & industri samt uddannelsesområdet. JFP har været en stærk spiller på markedet i knap 50 år og er kendetegnet ved ordentlighed, grundighed og kvalitet. Virksomheden har fokus på at bygge til mennesker og går ikke på kompromis med kvaliteten. JFP stræber efter at være byggeriets bedste arbejdsplads og er arbejdsmiljøcertificeret. Virksomheden har en af Danmarks mindste ulykkesprocenter og en kronesmiley.

Kontakt

JFP a/s, Salgsdirektør og partner, Søren Trærup

Tlf.: 2559 0757. Mail: str@jfp.dk

Årstiderne Arkitekter, Arkitekt MAA og stifter af Årstiderne Arkitekter, Per Laustsen

Tlf.: 2338 7142. Mail: pl@aarstiderne.dk

AAB Silkeborg, Direktør, Flemming Jensen
Tlf.: 5139 3255. Mail: fj@aab-silkeborg.dk

Overrækkelse af prisen, fra venstre 

Steen Zaulich, Direktør Friza Invest
Trine Skammelsen, Plan- og Byggechef Silkeborg Kommune
Flemming Jensen, Direktør AAB
Anders Kærsgaard, Partner Årstiderne Arkitekter
Anders Lyhne, Sagsarkitekt Årstiderne Arkitekter
Søren Trærup, Partner JFP