Klima: Hvorfor er Danmark ikke et foregangsland?

24. november 2009   |   12. december-initiativet  |  Flere pressemeddelelser

Lørdag d. 12. december, midt under klimatopmødet, arrangerer en stor kreds af danske og internationale organisationer en stor march for en ambitiøs, fair og bindende klimaaftale. De næsten 400 organisationer kræver handling nu og mener, at de rige lande bør gå forrest. Derfor ærgrer talsperson Knud Vilby sig over, at Danmarks regering ikke gør mere for at gå foran på klimadagsordenen.

Klima: Hvorfor er Danmark ikke et foregangsland?

Lørdag d. 12. december, midt under klimatopmødet, arrangerer en stor kreds af danske og internationale organisationer en stor march for en ambitiøs, fair og bindende klimaaftale. De næsten 400 organisationer kræver handling nu og mener, at de rige lande bør gå forrest. Derfor ærgrer talsperson Knud Vilby sig over, at Danmarks regering ikke gør mere for at gå foran på klimadagsordenen.

Knud Vilby, talsperson for initiativet bag den store march 12. december, udtaler:

”To uger før klimatopmødet udsender Danmarks statsminister en 10 punktsplan for, hvad Danmark skal nå de næste ti år. Men der er ingen klimamålsætning, og ingen mål for hvordan Danmark skal reducere sin samlede udledning af drivhusgasser. Der er en målsætning om mere vedvarende energi, men ikke et mål der giver nogen sikkerhed for at Danmark nedsætter sin samlede meget store klimabelastning.”

”Danmark er værtsland for COP 15, og Danmark burde være et foregangsland, der viser den nødvendige vej for at mindske klimakrisen. Det er derfor dybt beskæmmende, at statsministeren i værtslandet Danmark ikke har klimamålsætningen blandt sine ti fremtidsmål. Det understreger mere end noget andet, at forudsætningen for at undgå en klimakatastrofe er et langt stærkere og mere vedholdende bredt folkeligt pres på politikerne.”

”Det haster, og det er det budskab den store 12. december-demonstration under topmødet vil fremhæve. Denne demonstration har nu tilslutning fra næsten 400 organisationer i 55 lande.”

Flere information på www.12dec09.dk

Kontaktperson:

Knud Vilby

60 73 22 43

knud@vilby.dk

Afsender:

12. december-initiativet

c/o PCA, Fælledvej 12
2200 København N

21 45 50 29

info@12dec09.dk

http://www.12dec09.dk/