Køge blev Årets Lokalafdeling 2011

24. marts 2012   |   Danske Ølentusiaster  |  Flere pressemeddelelser

Blandt Danske Ølentusiasters mere end 50 lokalafdelinger er der hvert år en venskabelig kappestrid om at blive Årets Lokalafdeling. Efter indstillinger fra foreningens regioner udpeger Landsbestyrelsen en lokalafdeling der i løbet af året har udmærket sig ved gode og varierede tiltag og arrangementer til gavn for udbredelsen af kendskabet til øllets verden.

Årets Lokalafdeling 2011 blev Lokalafdeling Køge, og det er der rigtigt gode grunde til.

Lokalafdeling Køge har gennemgående, og ikke mindst i løbet af 2011, været meget aktiv på adskillige fronter. Foruden afholdelse af velbesøgte månedlige medlemsmøder på lokalafdelingens faste mødested, Hugo’s Kælder, har lokalafdelingen såvel udadtil som internt i foreningen taget nogle vellykkede initiativer.

Flere gange i løbet af 2011 har Lokalafdeling Køge præsenteret lokalafdelingen og Danske Ølentusiaster udadtil i Køge, ikke mindst i forbindelse med Køge Øldag, hvor lokalafdelingen i samarbejde med Hugo’s Kælder og adskillige bryggerier tiltrak over 900 gæster til et arrangement med jazz, grill og godt øl.

Den store udadvendte aktivitet har da også betydet at medlemstallet i lokalafdelingen er vokset med 10 % i løbet af 2011. Og deltagerantallet til medlemsmøderne er efterhånden vokset så meget at man overvejer at dele de månedlige medlemsmøder i to, da lokalerne ikke længere kan rumme alle tilmeldte.

Lokalafdelingen har også, på eget initiativ, effektiviseret tilmeldingen til medlemsmøderne gennem aktiv anvendelse af Internettet, lige som lokalafdelingen har egen Facebook-gruppe.

Endelig har Lokalafdeling Køge arrangeret – og udsolgt – en ølrejse med bus til Tjekkiet, som vil finde sted i 2012.

Prisen for den ærefulde titel blev overrakt Lokalformand Thomas Ensbye på Danske Ølentusiasters Generalforsamling i Odense lørdag den 24. marts. Foruden en vandrepokal fulgte der 10.000 kr. med, som lokalafdelingen kan bruge til medlemsaktiviteter.


Læs mere om Lokalafdeling Køge på http://koege.ale.dk


Yderligere oplysninger ved henvendelse Danske Ølentusiasters Pressekontakt

Anne-Mette Meyer Pedersen via anne-mette.meyer@ale.dk eller på tlf. 61 30 17 62

Kontaktperson:

Anne-Mette Meyer

61 30 17 62

anne-mette.meyer@ale.dk

Afsender:

Danske Ølentusiaster

Kirkeskovvej 1
4660 Store Heddinge

45 82 34 00

sekretariat@ale.dk

http://ale.dk