Københavnske Advokaters Retshjælp flytter til Hovedbiblioteket i Krystalgade

01. november 2018   |   Advokat (L) Stephan Falsner, Brønnum Advokater  |  Flere pressemeddelelser

Nye lokaler i forbindelse med 40 års jubilæum for retshjælpeadvokater, som yder gratis rådgivning

Advokaternes retshjælp, som i mange år har haft lokaler i ”Kringlegangen” ved Gråbrødre Torv, har indgået en aftale med Københavns Kommune om, at rådgivningen fra den 1. november i år flytter ind på Hovedbiblioteket. Flytningen er bl.a. sket for at komme tættere på borgerne og være mere synlig hvor der er mange mennesker, som kommer forbi.

Advokaternes Retshjælp består af ca. 35 københavnske advokater, som i fritiden yder frivilligt arbejde. Alle kan henvende sig og rådgivningen er gratis. Rådgivningen er for alle uanset indkomst. Hvis man ønsker at være anonym er det i også orden. Der ydes juridisk førstehjælp og den rådsøgende vil kunne få at vide om en sag er værd at gå videre med og hvad næste skridt i så fald bør være. De sager, som de rådsøgende typisk henvender sig med, har ofte med dagligdagens jura at gøre, f.eks. ansættelse, bolig, arv, køb, aftaler, offentlige afgørelser og straffeforhold. Advokaterne, som arbejder i retshjælpen, er alle praktiserede i København og har ofte mange års erfaring indenfor flere retsområder.

Flytningen sker i sammenhæng med, at Advokaternes Retshjælp fylder 40 i år og at man i denne sammenhæng har villet forny rammerne omkring rådgivningen og dermed komme mere bredt ud med sit tilbud.

Københavnske Advokaters Retshjælp har åbent tirsdag og torsdag mellem 17 og 19, første gang efter flytningen den 6. november.


Kontaktperson:

Stephan Falsner

+45 40553537

sf@bronnumadvokat.dk

Afsender:

Stephan Falsner

August Bournonvilles Passage 1
1055 København K

+45 40553537

sf@bronnumadvokat.dk