Jægere kan komme til skade på jagt

13. november 2018   |   Lenschow Erstatningsretten  |  Flere pressemeddelelser

Husk sikkerheden når du deltager i en jagt eller arrangerer en, lyder rådet fra advokat.

Jagtsæsonen er i gang, og ud over at bevæge sig til fods transporteres jægere også ofte på ladet af en traktor eller et andet motordrevent køretøj. Det gælder, når de skal fragtes mellem såterne. Før transporten må ske på offentlig vej, skal der hentes en tilladelse hos politiet, og så skal arrangøren af jagten sikrer, at der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring på køretøjet. Hvis en jæger kommer til skade under transporten med et motordrevet køretøj på offentlig vej, er det nemlig bilens ansvarsforsikring, der skal betale erstatning.

”Hvis en jæger falder af ladet eller bilen under kørsel og kommer til skade, ligger ansvaret hos føreren af køretøjet. Hvis du arrangerer en jagt, skal du derfor sikre dig både tilladelse fra politiet til transporten og at køretøjet er forsikret. Alternativt kan gode jagtvenner pludselig risikere at skulle mødes i retten, og det er nu en gang sjovere at mødes på jagt end i retten,” siger advokat Berit Møller Lenschow, der ejer Lenschow Erstatningsretten.

Har føreren af køretøjet en forsikring, er det normalt den, der betaler en eventuel erstatning. I tilfælde, hvor en jagt ikke har været tilrettelagt forsvarligt, vil man dog også kunne rejse et krav over for arrangøren. Derfor skal man som arrangør sætte sig nøje ind i reglerne.

”Det samme gælder ved brug af skydetårne eller såkaldt hochsitz. De må ikke være glatte, så jægerne kan glide og falde ned, og her er det også arrangørens ansvar at sikre, at tårnene er i forsvarlig stand før en jagt. Det er jagtkonsortiets pligt at sørge for, at de gæster, der deltager i jagten, kan færdes sikkert op og ned ad den anviste jagtpladser eller hochsitzer,” siger Berit Møller Lenschow.


Hvis du kommer til skade på jagten:

  • Kontakt skadestuen eller din egen læge straks. Sørg for at skaden skrives i din lægejournal, da det kan få betydning, hvis du senere skal køre en erstatningssag.
  • Få navne og telefonnumre på eventuelle vidner til ulykken.
  • Anmeld skaden til ansvarsforsikringen og eventuelt din egen ulykkes forsikring.

Kontaktperson:

Berit Lenschow

33608787

berit@erstatningsretten.dk

Afsender:

Berit Lenschow

Bjerggade 4K
6200 Aabenraa

33608787

berit@erstatningsretten.dk

www.erstatningsretten.dk