JFP Murer & Tømrer vinder hovedentreprise på Herlev Byskole

09. april 2021   |   JFP a/s  |  Flere pressemeddelelser

JFP Murer & Tømrer har vundet hovedentreprisen på Herlev Byskole med karakteren 9,7. Det blev blandt andet bemærket, at det samlede materialekatalog opfylder alle krav til udbudsmaterialet, at materialerne er særdeles velegnede til indbygning, og at krav til æstetik er opfyldt.

Både nybyg og renovering

Entreprisen udføres for Herlev Kommune og omfatter renovering af Herlev Byskole samt opførelse af en helt ny daginstitution i tilknytning til skolen. Renoveringen er på 2.550 m2 og omfatter skolens fagfløj, personalefaciliteter samt en generel optimering af de fysiske rammer. Det har været vigtigt i bedømmelsen, at der er valgt materialer som både er robuste og æstetiske ift. eksisterende materialer i byggeriet. Ligeledes har materialernes levetid og vedligeholdelsesomkostninger været vigtige. Den nye institution bliver på 1.148 m2 og opføres i umiddelbar tilknytning til skolen.

Stor sikkerhed omkring børnene på skolen

JFP Murer & Tømrer har stor erfaring med hovedentrepriser for offentlige myndigheder. En af de ting, der er ekstra opmærksomhed på er sikkerheden omkring de skolebørn, der er på skolen under byggeriet. Renoveringen foregår i 4 etaper og i 5 bygninger og kræver en nøje planlægning, idét eleverne flyttes rundt efterhånden, som de forskellige etaper bliver færdige. Samtidig udføres dele af arbejderne i sommerferien 2021, hvor eleverne ikke er på skolen. Herlev Byskole og den nye institution skal stå klar i april 2022.

JFP Murer & Tømrer

JFP Murer & Tømrer A/S er et datterselskab under JFP a/s.Virksomheden har hovedkontor i Herning og afdelingskontor i København. JFP Murer & Tømrer udfører hoved- og totalentrepriser, med egenproduktion inden for elementmontage, beton, murer og tømrerarbejde og er kendetegnet ved ordentlighed, grundighed og kvalitet.

Kontakt

JFP Murer & Tømrer A/S, Direktør, Mikkel N. Steffensen

Tlf.: 2559 0777

Mail: mns@jfp.dk

Fotos

Visualiseringer af Herlev Byskole udført af Friis Andersen Arkitekter

Kontaktperson:

Helle Simonsen

20657240

kontakt@pressesystemet.dk

Afsender:

JFP a/s

Mads Eg Damgaards Vej 50
7400 Herning

2559 0777

mns@jfp.dk

https://www.jfp.dk