JFP A/S vinder aftale om friplejehjem i Rudersdal Kommune

13. marts 2019   |   JFP A/S  |  Flere pressemeddelelser

En god projektorganisation, høj kvalitet og en struktureret tilgang til projektøkonomien er årsagen til at JFP A/S igen vinder et projekt inden for sundhedssektoren. JFP A/S skal som totalentreprenør bygge Skovly Vænge med 72 plejehjemspladser og tilhørende servicearealer for NREP A/S.

Helt ny samarbejdsmodel

Investment Director hos NREP, Klaus Ahm, udtaler om projektet: ”Vi har valgt en samarbejdsmodel på projektet, som indebærer, at projektet færdigudvikles i et tæt trepartssamarbejde mellem NREP, Altiden, som skal drive friplejehjemmet og JFP som totalentreprenør. Det er planen, at vi omkring sommerferien indgår en totalentrepriseaftale og dermed overdrager projektet 100% til JFP. Vi har på projektet defineret nogle ambitiøse mål for byggeriet, som vi i størst muligt omfang ønsker indfriet inden for en given targetpris. Opgaven for de totalentreprenører, der bød ind på projektet var bl.a. at anvise, hvor der kunne optimeres og spares, hvis targetprisen ikke kunne holdes, og det har JFP været gode til. Vi ser frem til samarbejdet, som bliver det første projekt mellem JFP og NREP.”

Fælles udvikling af projektet

CEO hos JFP, Jesper Friis Poulsen udtaler: ”Vi er glade for at have vundet projektet og ser meget frem til at udvikle projektet sammen med NREP. Vi har stor erfaring inden for sundshedssektoren og vil kunne byde ind med relevant faglig viden. Samtidig er økonomistyring og udvikling af alternative løsninger til projekterne nogle af vores spidskompetencer, så vi ser frem til samarbejdet i denne spændende konstellation.”

Skovly Vænge

Skovly Vænge bliver på ca. 5.720 m2 og skal indeholde 72 plejeboliger samt fælles servicefunktioner. Der skal udføres en kælder på ca. 735 m2 indeholdende servicefunktioner, omklædningsrum, teknikrum mv. Dertil kommer landskabsarbejder. Plejehjemmet opføres på en nedlagt kommunal atletikbane ved Skovly Skolen i Rudersdal Kommune.


Kontakt

JFP A/S, CEO, Jesper Friis Poulsen
Tlf.: 4091 0282
Mail: j@jfp.dk

Fotos

1.    Fra venstre: Chef for forretningsudvikling, Altiden, Geir Lægreid, Partner i NREP, Rune Højby Kock, Regionsdirektør JFP, Henrik Bendsen
2.    Projektillustration

Kontaktperson:

Helle Simonsen

20657240

kontakt@pressesystemet.dk

Afsender:

JFP A/S

Mads Eg Damgaards Vej 50
7400 Herning

40910282

j@jfp.dk

https://www.jfp.dk