Ingen regler om pauser tak!

14. maj 2012   |   Teglkamp & Co.  |  Flere pressemeddelelser

Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af, hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen. Undersøgelsen blev sat i gang på baggrund af en historie om pauser i Helsingør Kommune.

På baggrund af undersøgelsen kan vi konstatere, at man generelt ude på arbejdspladserne har et afslappet forhold til pauser. Der holdes pauser i et rimeligt omfang og kun få snyder på vægten, hvilket til gengæld irriterer kollegaerne. Vi kan også konstatere, at rygerne stadig udgør en udfordring på de fleste arbejdspladser. Der bliver set skævt til rygerne.

Når det handler om pauser er både ledelse og medarbejdere enige om, at det handler om frihed under ansvar. Derfor ønsker man ikke regler, der rammer alle, der godt kan administrere pauserne. Man ønsker derimod, at lederne går konkret ind og tager fat i de få medarbejdere, der ikke kan håndtere frihed under ansvar.

Af øvrige konklusioner kan nævnes:

Ingen regler om pauser – tak!
7 ud af 10 mener ikke, at der er behov for regler om pauser på arbejdspladsen.

Mange glemmer at holde pauser
Problemet er ikke så meget de få, der udnytter pauserne, men mere at næsten halvdelen af deltagerne i undersøgelsen sjældent eller slet ikke holder pauser.

Særligt kvinder glemmer at holde pauser – flere end hver 3. kvinde mod kun hver 5. mand.

Plads til de sociale pauser, men alkohol hører ikke til på arbejdspladsen
Der er generelt stor enighed om, at der skal være plads til de sociale pauser på arbejdspladsen. Der skal både være plads til en privat snak på gangen, at spise fælle morgenmad en gang om ugen, at fejre fødselsdage og lignende. Og der er næsten tilsvarende enighed om, at alkohol ikke hører til på arbejdspladsen.

Offentlige ansatte har en mere restriktiv holdning til pauser
I undersøgelsen er der flere offentlige ansatte end privatansatte, der ikke synes, det er i orden, at man f.eks. trækker frokostpauser lidt længere, hvis man lige har gang i en spændende snak med kollegaer. Og de offentlige ansatte ser også lidt mere skævt til rygerne og deres rygepauser.

Rygerne udgør et problem
Rygerne udgør et problem eller rettere de pauser, som deres rygning medfører. Hver 6. deltager i undersøgelsen mener at særligt rygerne holder mange pauser og hver 3. deltager mener, at det egentlig ikke er i orden at ryge i arbejdstiden.


Ledelsen har tillid til medarbejderne, hvis de ellers forholder sig
Generelt oplever medarbejderne, at ledelsen har tillid til at medarbejderne holder rimelige pauser både i tid og i antal. Til gengæld mener hver 5. medarbejder, at ledelsen slet ikke forholder sig til pauser og til omfanget af pauser. Og det er også galt.


Susanne Teglkamp, direktør i konsulentfirmaet Teglkamp & Co., siger:
” Vi har alle brug for pauser i løbet af dagen, hvad enten vi har fysisk hårdt arbejde eller vi er vidensmedarbejdere og primært bruger vores hoved. Holder vi ikke pauser ved fysisk hårdt arbejde bliver vi hurtigere nedslidt og i værste fald ryger vi ud af arbejdsmarkedet med store samfundsøkonomiske omkostninger til følge. Også vidensmedarbejdere har brug for pauser i løbet af dagen. Ved manglende pauser risikerer vidensmedarbejdere at køre træt og blive ineffektive og i værste fald gå ned med stress.

De pauser, vi har brug for i løbet af dagen, behøver ikke nødvendigvis at være lange eller skemalagte. Derfor er det godt at se, at undersøgelsen viser, at det på langt de fleste arbejdspladser er accepteret, at den enkelte medarbejder kan holde de små pauser, der skal til i løbet af dagen.

Min erfaring er, at alle dybest set gerne vil levere en god arbejdsindsats og at vi som udgangspunkt godt ved, hvornår og hvor meget, det er passende at holde pauser. Når pauserne tager overhånd, har det altid en årsag. Det er en ledelsesmæssig opgave at være nærværende nok til at spotte de medarbejdere, hvor pauserne har taget overhånd, tage en dialog med dem og finde ud af årsagen og håndtere medarbejderne. Løsningen er efter min mening sjældent at lave et stramt regelsæt, der rammer alle. Løsningen er ledelse.”


Pressemeddelelse og hele undersøgelsen vedlægges!

Om Susanne Teglkamp
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år arbejdet som managementkonsulent.

Om Teglkamp & Co.
Teglkamp & Co. arbejder ud fra perspektivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og bringer vores erfaringer ind et frugtbart samarbejde ledere og ledergrupper.
Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, projektledelse, karriererådgivning, web-baserede analyser. Se mere på www.teglkamp.dk

Kontaktperson:

Susanne Teglkamp

4822 1141

ste@teglkamp.dk

Afsender:

Susanne Teglkamp

Rosenvænget 16
3400 Hillerød

4822 1141

ste@teglkamp.dk

http://www.teglkamp.dk