Indulak investerer i miljøvenlig forbehandling

04. juni 2018   |   Indulak A/S  |  Flere pressemeddelelser

Miljøet er den store vinder efter Indulaks nylige investering i et splinternyt forbehandlingsanlæg med alkalisk affedtning. Med den renere teknologi undgår man helt det giftige krom i processen, og et nyt effektivt renseanlæg gør det samtidig muligt at genbruge vandet og dermed både spare på ressourcerne og skåne det omgivende miljø.

 

Stålemnerne, som Indulak er leverandør af til maskinindustrien, bliver efter den alkaliske afrensning pålagt en tyndfilm, så stålet bliver passiviseret, og der opstår en organisk silan-forbindelse, der giver en særdeles god vedhæftning af lakken. Det betyder alt sammen, at den nye forbehandlingsproces er fuldt på højde med tidligere.


Specielt for aluminiumsprofiler og -plader, som Indulak leverer i stort antal til byggeindustrien, gælder det, at emnerne bliver affedtet og afsyret, så der opløses mindst 2 gram aluminium pr. m2. Det foregår alt sammen i et GSB-godkendt og DGNB-guldcertificeret, kromfrit overfladebehandlingssystem, der er særdeles velegnet til pulverlakering.


Dertil kommer, at anlægget lever fuldt ud op til de miljøkrav,der bliver stillet af såvel myndigheder som Indulaks mange miljøbevidste kunder. Derudover giver det nye anlæg en større kapacitet i produktionen.


- Med investeringen fastholder og udbygger vi positionen som en af landets største og førende specialister i branchen, fastslår Indulaks ejer og direktør, Peter Lynge Jensen.


Billedtekst:
Ejer og direktør Peter Lynge Jensen, Indulak: - Med investeringen fastholder og udbygger vi positionen blandt landets største og førende specialister i branchen.


 

Kontaktperson:

Peter Lynge Jensen

20282911

plj@indulak.dk

Afsender:

Indulak A/S

Klintevej 6 Them
8653 Them

86849021

ps.sms1@gmail.com

http://www.indulak.dk