I morgen udkommer en krimi af Aksel Nielsen

10. marts 2010   |   Forlaget Underskoven  |  Flere pressemeddelelser

Aksel Nielsen: Gudernes guld
ISBN:978-87-92467-83-6
124 sider
Vejledende pris 189,-
Udkommer 12. marts 2010
Kan købes hos alle boghandlere


Gudernes guld - krimi

 
Han så dem komme som to ildslanger, der bugtede sig ud gennem mosen. Lange rækker af mænd med fakler i hænderne.
Forrest gik offerpræsten og Den Udvalgte – efterfulgt af to lurblæsere.
I det øjeblik hvor solens første, gyldne stråler ville sprede sig over landet efter årets korteste nat, skulle offerkniven sende Den Udvalgte til de ventende guder.

Oldtidens guder krævede menneskeofre.
Nutidens ulykker kræver menneskeofre.

Påvirker fortidens ofre – mennesker og store værdier – nutidens hændelser?

Den tanke falder ikke den nøgternt tænkende land- betjent ind, men han er foruroliget over, at dødsulykkerne sker morgenen efter årets korteste nat – tre år i træk, og at de rammer personer, der er nære venner.

 


Yderligere informationer fås hos Forlaget Underskoven, tlf. 33 15 05 15

 

Med venlig hilsen

 Tom Ahlberg

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33150515

forlaget@underskoven.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven

Frederiksberggade 30
1459 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk