Hver 2. ledergruppe mangler formål med ledergruppearbejdet

19. maj 2013   |   Teglkamp & Co.  |  Flere pressemeddelelser

Hvis man vil have succes med ledergruppearbejdet, så er det en rigtig god idé at starte med at finde ud af, hvorfor man sidder i ledergruppen og hvilke opgaver, der skal løses. Det er imidlertid kun halvdelen af ledergrupperne i Teglkamp & Cos nye undersøgelse, der rent faktisk har en klar idé om, hvad man vil med ledergruppearbejdet.

Teglkamp & Co har taget en temperaturmåling på ledergrupperne i dagens Danmark. Over 300 har deltaget i en internetbaseret undersøgelse. Det andet delresultat af undersøgelsen foreligger nu.


Ledergrupper uden formål fejler også på en lang række andre parametre
99 ledere har i undersøgelsen tilkendegivet, at man i deres ledergruppe ikke har en klar idé med, hvad man vil med ledergruppearbejdet. Det får stor betydning på en lang række områder, hvoraf nogle af de centrale fremhæves nedenfor.

Lederne arbejder i siloer
På ledermøderne sidder den enkelte leder med sin afdelingskasket og har ikke fokus på helheden. Man tænker ikke og arbejder ikke på tværs af virksomheden men bliver i sin egen silo. Det betyder ifølge lederne selv, at man ikke arbejder i samme retning. At man går i hver sin retning hænger også sammen med, at man ikke udviklet en fælles vision for virksomheden og heller ikke har formuleret en række klare mål og indikatorer for, om virksomheden bevæger sig i den rigtige retning.

Stor beslutningskraft – ingen handlekraft
Interessant er det, at ledergrupperne uden formål og retning oplever at de er gode til at træffe beslutninger og at de sjældent er nødt til at omgøre dem. Til gengæld oplever de, at det sjældent er de væsentlige spørgsmål, der arbejdes med. Nok træffer ledergrupperne beslutninger, men de er ikke gode til at omsætte beslutningerne til handlinger.


Ineffektive ledergrupper
Helikopter perspektivet mangler og man beskæftiger sig hovedsagligt med driftsopgaver. Der er ingen handlekraft i ledergruppen. Ikke underligt, at de selv synes, at ledergruppen er ineffektiv.

Ledermøderne er energiforladte
Når der bare ikke er nogen ting, der fungerer, når der mangler retning og mål, når man i virkeligheden ikke er særlig stolt af sit arbejde i ledergruppen og langt hellere ville bruge tiden ude i sin egen afdeling, så er der ikke noget at sige til, at man oplever ledermøderne som energiforladte eller endda energidræbende, et møde der bare skal overstås.

Ledergrupper med et klart formål er i superligaen
Nu er det heldigvis ikke ren elendighed alt sammen. 122 af de ledere, der har deltaget i Teglkamp & Co.s undersøgelse har tilkendegivet, at man har en klar idé med, hvad man vil med ledergruppearbejdet. Det har en kolossal betydning for ledergruppen og dens arbejde. Helt overordnet set er ledergrupperne velfungerende på stort set alle de centrale punkter. Et par stykker af dem fremhæves nedenfor.

Samarbejdet er i top
Ledergrupper med et klart formål er bl.a. kendetegnet ved, at de kender hinanden rigtig godt. Det vil sige, at de kender hinanden personligt og ved hvad hinanden står for. De behøver ikke nødvendigvis at være enige i alt ting, men de har respekt for hinanden og for forskellighederne. De er rigtig gode til at anerkende hinanden kompetencer og bringe dem i spil. Ligesom de er gode til at udfordre hinanden konstruktivt.

Arbejder helhedsorienteret
Ledergrupper med et klart formål har sat sig ud over silo tankegangen. De arbejder på tværs af organisationen. De lægger vægt på at repræsentere helheden og ikke egen afdeling, når de sidder i ledergruppen.

Strategiarbejdet er en integreret del af arbejdet i ledergruppen
Hvor tit ser man ikke, at der en gang om året køres en stor forkromet strategiproces, hvorefter de mange analyser og rapporter bliver mere eller mindre glemt indtil vi nærmer os næste års strategiproces. Strategiprocessen gennemføres mest som en rituel handling uden egentlig sammenhæng til dagligdagen. Sådan arbejder ledergrupper med et klart formål ikke. For dem er strategiprocessen en integreret del af ledelsesarbejdet – hele året. Der formuleres klare mål og pejlemærker, så ledergruppen hele tiden har en fornemmelse af, om der skal bremses lidt op eller om speederen skal i bund.

Der er både beslutningskraft og handlekraft
De velfungerende ledergrupper er kendetegnet ved at ledermøderne er energifyldte. Der træffes gode beslutninger og beslutningerne føres ud i livet.

Susanne Teglkamp, direktør i konsulentfirmaet Teglkamp & Co., siger:
”Det er jo interessant, at det er lederne selv, der har evalueret deres egne ledergrupper. Så der er en vis erkendelse af, at ledergruppearbejdet mange steder godt kunne fungere meget meget bedre. Der kan være mange grunde til at man ikke er en velfungerende ledergruppe. Det kan bl.a. handle om at man er en relativt ny ledergruppe, der endnu ikke har fundet sine ben at stå på. Det kan også handle om, at man er så fokuseret på drift og på brandslukning, at man ikke får taget en tur i helikopteren og stillet sig selv spørgsmålet: Hvor er det vi i ledergruppen virkelig kan gøre en forskel for virksomheden? Og så kan det selvfølgelig også handle om, at der er en erkendelse af ledergruppens mangler blandt flere i ledergruppen, men ”manden for bordenden” udgør en effektiv stopklods for at gøre noget ved det.

Min anbefaling er derfor, at ledergrupper lader sig inspirere af de ledergrupper, som er velfungerende. Et godt sted at starte er at bruge lidt tid på at blive skarp på, hvorfor man sidder i ledergruppen og på hvilken områder, man som ledergruppe kan gøre en forskel for virksomheden. Undersøgelsen viser, at det kan være det første skridt og en meget stor hjælp til at blive en velfungerende ledergruppe – en ledergruppe, som er virksomhedens dynamiske omdrejningspunkt”, slutter Susanne Teglkamp.

Hele rapporten
Hele rapporten kan rekvireres ved henvendelse til direktør Susanne Teglkamp. Se kontakteoplysninger nedenfor.

Yderligere oplysninger:
Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon 48 22 11 41 / 21 60 29 99,
e-mail: ste@teglkamp.dk

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført over internettet i løbet af årets først måneder. Undersøgelsen er anonym. Der er indkommet ialt 302 besvarelser, som fordeler sig således:
78 medarbejdere og 224 ledere heraf 50 direktører.177 mænd og 156 kvinder187 privatansatte, 96 offentligt ansatte og 19 virksomhedsejere221 sidder selv i en ledergruppe og 81 sidder ikke i en ledergruppe
Lederne er blevet stillet i alt 41 spørgsmål om ledergruppearbejdet fordelt på følgende kategorier
Udsagn om ledergruppenUdsagn om ledergruppens formålUdsagn om ledergruppens arbejde med vision og strategierUdsagn om ledergruppens kompetencerUdsagn om ledergruppens agendaUdsagn om ledergruppen og omverdenenUdsagn om ledergruppen og medarbejderneUdsagn om ledergruppen og kommunikationResultatet er det andet af en række, som vil blive publiceret løbende.

Om Susanne Teglkamp
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Management Programme fra INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp er stadig tilknyttet forsvaret og er i dag oberstløjtnant af reserven. Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvoraf de seneste: Ledergruppen – det dynamiske omdrejningspunkt og I den gode ledelses tjeneste udkom i 2012.
Se mere på www.teglkamp.dk

Om Teglkamp & Co.
Teglkamp & Co. arbejder med udvikling af ledelse og ledergrupper. Vi arbejder ud fra perspektivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og bringer vores erfaringer ind et frugtbart samarbejde ledere og ledergrupper.

Teglkamp & Co. deler gerne af sin viden og erfaring omkring ledelse. På vores hjemmeside kan man derfor finde flere end 100 artikler om ledelse og flere end 25 undersøgelser om forskellige ledelsesmæssige spørgsmål.

Se mere på www.teglkamp.dk
Maj 2013

Kontaktperson:

Susanne Teglkamp

4822 1141

ste@teglkamp.dk

Afsender:

Susanne Teglkamp

Rosenvænget 16
3400 Hillerød

4822 1141

ste@teglkamp.dk

http://www.teglkamp.dk