Huller i praktiserende lægers viden om den største kræftdræber

22. oktober 2013   |   Patientforeningen Lungekræft  |  Flere pressemeddelelser

En ny undersøgelse viser, at mange praktiserende læger undervurderer udbredelsen af lungekræft og ikke kender de mest almindelige symptomer på sygdommen. Det er et problem, for lungekræft er den kræftsygdom, som dræber flest danskere - blandt andet fordi sygdommen ofte opdages for sent.

3 ud af 4 praktiserende læger ved ikke, at lungekræft er den kræftsygdom, der dræber flest danske kvinder, og kun hver 5. ved, at lungekræft hvert år rammer over 4.000 danskere, viser en ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov for Patientforeningen Lungekræft. Undersøgelsen viser også, at mange praktiserende læger ikke kender de mest almindelige symptomer på lungekræft:

Hver 3. praktiserende læge ved ikke, at smerter i brystet kan være symptom på lungekræft, og hver 4. ved ikke, at hæshed i flere uger eller smerter i skulder og arm kan være symptom på lungekræft. Og næsten hver 10. ved ikke, at åndenød eller hyppige lungebetændelser kan være symptom på lungekræft.

Tidlig diagnosticering kan redde liv
- Lungekræft er den kræftsygdom, som dræber flest danskere - blandt andet fordi sygdommen desværre ofte opdages for sent. Derfor er det utroligt vigtigt, at de praktiserende læger er opmærksomme på symptomerne på lungekræft, for det er langt fra sikkert, at patienterne selv forbinder disse symptomer med lungekræft, siger formand for Patientforeningen Lungekræft Alice Skjold Braae med henvisning til en undersøgelse foretaget af YouGov for Patientforeningen Lungekræft tidligere i år (1), som viste, at hver 4. dansker ikke kender symptomerne på lungekræft.

- Som formand for Patientforeningen Lungekræft hører jeg desværre fra tid til anden om folk, som har gået rundt med symptomer som for eksempel ondt i armen og skulderen eller hyppige lungebetændelser, uden at hverken de selv eller deres praktiserende læge har forbundet det med lungekræft. Vi er ikke ude på at pege fingre ad nogen, men det er vigtigt, at vi får skabt mere opmærksomhed omkring symptomerne på sygdommen - både blandt de praktiserende læger og blandt befolkningen - fordi tidlig diagnosticering kan redde liv, siger Alice Skjold Braae, der selv er lungekræftoverlever.

For yderligere information, kontakt venligst:
Alice Skjold Braae, formand for Patientforeningen Lungekræft, tlf. 4016 2335.

 

Fakta om lungekræft: (2)
- Over 4.350 danskere får hvert år diagnosen lungekræft, og næsten 3.600 danskere dør hvert år af sygdommen.
- Lungekræft har overhalet brystkræft som den kræftsygdom, der dræber flest danske kvinder. Hvert år dør ca. 1.700 danske kvinder af lungekræft, mens ca. 1.200 danske kvinder dør af brystkræft.

Kend symptomerne på lungekræft:
Hvis du oplever følgende symptomer, er det en god ide at gå til lægen. Det er ikke sikkert, det er lungekræft, men hellere gå til lægen én gang for meget end for sent. Tidlig diagnosticering kan redde liv.

- Smerter i skulder og arm
- Blodigt opspyt
- Hæshed i flere uger
- Hyppige lungebetændelser
- Åndenød
- Smerter i brystet
- Hoste i mere end seks uger

Fakta om Patientforeningen lungekræft:
- Patientforeningen Lungekræft er et uafhængigt netværk for lungekræftpatienter og pårørende.
- Patientforeningen Lungekræft arbejder for at forbedre forholdene for lungekræftramte.
- Patientforeningen Lungekræft støtter og vejleder lungekræftramte og deres pårørende.

Fakta om undersøgelsen blandt praktiserende læger:
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Patientforeningen Lungekræft. Der er i perioden 23. september-6. oktober 2013 i alt gennemført 102 CAWI-interview med alment praktiserende læger. Undersøgelsen afdækker de praktiserende lægers viden om udbredelsen af lungekræft, samt hvorvidt de kender syv af de mest almindelige symptomer på lungekræft.

Praktiserende lægers viden om lungekræftsymptomer:
- Hver 3. praktiserende læge (34 %) ved ikke, at smerter i brystet kan være symptom på lungekræft.
- Hver 4. (24 %) ved ikke, at hæshed i flere uger kan være symptom på lungekræft.
- Hver 4. (27 %) ved ikke, at smerter i skulder og arm kan være symptom på lungekræft.
- Knap hver 10. (9 %) ved ikke, at åndenød kan være symptom på lungekræft.
- Knap hver 10. (9 %) ved ikke, at hyppige lungebetændelser kan være symptom på lungekræft.
- Blodigt opspyt og hoste i mere end seks uger er de symptomer, der især får alarmklokkerne til at ringe hos de praktiserende læger. 99 % ved, at blodigt opspyt kan være symptom på lungekræft, og 94 % ved, at hoste i mere end seks uger kan være symptom på lungekræft.

3 ud af 4 praktiserende læger (75 %) ved ikke, at lungekræft er den kræftsygdom, der dræber flest danske kvinder:
- 70 % tror, at det er brystkræft, 3 % tror kræft i underlivet, 1 % tror modermærkekræft, 1 % tror tarmkræft, og 1 % ved ikke. Kun 25 % ved, at lungekræft er den kræftsygdom, der dræber flest danske kvinder.

Kun hver 5. praktiserende læge (21 %) ved, at lungekræft hvert år rammer over 4.000 danskere:
- 5 % tror, det er under 1.000, 15 % tror 1.000-2.000, 20 % tror 2.000-3.000, 29 % tror 3.000-4.000, og 11 % ved ikke.

 

Kilder:
(1) Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Patientforeningen Lungekræft i perioden 11.-12. juni 2013. Der er i alt gennemført 1.005 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år.

(2) Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Johannesen TB, Klint Å, Køtlum JE, Milter MC, Ólafsdóttir E, Pukkala E, Storm HH. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Survival in the Nordic Countries, Version 5.3 (25.04.2013). Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/DK/StatsFact.asp?cancer=160&country=208 samt http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/DK/StatsFact.asp?cancer=180&country=208