Hører ledergruppen til: Den døde ledergruppe?

11. marts 2014   |   Teglkamp & Co.  |  Flere pressemeddelelser

”Jeg har gennem årene arbejdet med mange ledergrupper, og jeg kan se et mønster i forhold til, hvilke ledergrupper der gør det godt og skaber resultater, og hvilke ledergrupper der leverer ringe resultater” udtaler Susanne Teglkamp, som er forfatter til en ny bog: Ledergruppen i udvikling – Bring potentialet frem.

Man kan groft sagt inddele ledergrupper 4 kategorier alt efter hvor ambitiøs man er
med ledergruppearbejdet og hvor stor en vilje, man har til at udvikle sig selv
og ledergruppen:

Den døde ledergruppe
Den døde ledergruppe er kendetegnet ved, at de måske nok stadig eksisterer som ledergruppe, men det er som oftest kun et spørgsmål om tid. ”Jeg er enkelte gange blevet inviteret ind i disse ledergrupper, men altid kun én gang”, fortæller Susanne Teglkamp. Det viser sig hurtigt, at det har været en fejl­disposition fra ledergruppens side. Ledergruppen har slet ikke lyst til at gå ind og arbejde med sig selv. Disse ledergrupper er kendetegnet ved en stor uvilje til at tage fat på konflikter og til at konfrontere sig selv og andre med det, der ikke virker. De er i øvrigt meget uambitiø­se på vegne af
virksomheden og skaber da heller ikke resultater, der er værd at tale om. Disse
ledergrupper går med usvigelig sikkerhed imod konkurs, omstrukturering eller
afskedigelser.

Den tilbagelænede ledergruppe
Den tilbagelænede ledergruppe er kendetegnet ved, at den leverer resultater og har gjort det over længere tid. Det går faktisk meget godt i virksomheden. Men den tilbagelænede ledergruppe hviler på laurbærrene – lidt for længe. Lederne har mistet nysgerrigheden. De er blevet selvtilfredse og selvfede. Der er ikke nogen, der skal komme og fortælle dem noget. Susanne Teglkamp fortæller: ”Jeg har mødt en del af denne ledergruppetype. De fortæller gerne om sig selv og de resultater, de har opnået. Derimod lytter de ikke
gerne. Har andre gjort tingene på en anden måde, eller kommer an­dre med en ny
idé, bliver det hurtigt afvist med, at det gør man skam allerede – bare meget bedre.”

Risikoen for de tilbagelænede ledergrupper er, at de stivner og mi­ster elasticiteten i deres tankegang. De mister ambitionerne, og deres præstationer går hen og bliver noget rutineprægede. I værste fald overser de i deres selvtilfredshed vigtige signaler, der kan have øde­læggende konsekvenser for virksomheden.

De tilbagelænede ledergrupper kan med tiden afvikle sig ud af læ­nestolen og over i gruppen af døde ledergrupper.

Raketterne
”De ledergrupper, som jeg har valgt at betegne som raketterne, er ken­detegnet ved, at de er engagerede, modige, nysgerrige og ambitiøse. Jeg oplever mange raketter blandt unge ledergrupper – altså leder­grupper, der er relativt nyetablerede. De har gejsten og sætter mange ting i gang. Jeg oplever også en del iværksætterledergrupper i denne kategori. Udfordringen for raketterne er, at de endnu mangler at vise solide resultater, de mangler at få nogle af deres mange projekter i mål,” udtaler Susanne Teglkamp.

Stjernerne
Den sidste kategori af ledergrupper er de, der både leverer resultater, og som samtidig er åbne og nysgerrige, som har bevaret viljen og ly­sten til at udvikle sig. Stjernerne er meget ambitiøse. De hviler aldrig på laurbærrene. De sætter hele tiden nye mål og udfordrer sig selv og resten af virksomheden. De stiller høje krav til sig selv og til omgivel­serne, Man skal stå på tæer for at være med.

”Jeg har heldigvis også oplevet en del ledergrupper, som jeg vil pla­cere blandt stjernerne. Interessant nok kan de godt selv, men vælger alligevel at invitere udenforstående ind til at inspirere og udfordre”, fortæller Susanne Teglkamp.

Stjernerne ved godt, at de er stjerner, og den position vil de gerne beholde. De er ydmyge over for deres resultater og er helt bevidste om, at man ikke kommer sovende til at være en stjerne, og at det kræ­ver kontinuerligt hårdt arbejde at bevare stjernestatussen. 

Hvilken kategori hører din ledergruppe til?
At dele ledergrupper op i 4 kategorier er selvfølgelig et noget forsimplet billede, men som Susanne Teglkamp forklarer bruges billedet til at starte en dialog i ledergruppen og udfordre nysgerrigheden og ambitiøsiteten - ”For vi kommer ikke uden om at ledergruppen spiller en helt central rolle i forhold til virksomheden og dens resultater.
Derfor er det heller ikke uvæsentligt, hvor velfungerende ledergruppen er”, afslutter
Susanne Teglkamp.

Alle – ikke kun ledergrupper - kan hente inspiration i bogen
Bogen er skrevet til alle de ambitiøse ledergrupper, det vil sige de ledergrupper,
som har viljen og lysten til at udforske og udfolde deres potentiale yderligere. Men alle andre der er udsat for ledelse eller arbejder med ledelse kan også hente inspiration i bogen. 

Selvom bogen tager afsæt i ledergruppearbejdet, vil de fleste vil kunne nikke
genkendende til mange af temaerne i bogen. Hvem har eksempelvis ikke oplevet
konflikter i et team, at kollegialiteten sættes på en prøve, en selv eller ens nærmeste blive fyret eller gå ned med stress? Bogens mange temaer indledes alle med en case fra det virkelige liv.

Kontaktperson:

Susanne Teglkamp

48 22 11 41

ste@teglkamp.dk

Afsender:

Susanne Teglkamp

Rosenvænget 16
3400 Hillerød

48 22 11 41

info@teglkamp.dk

http://www.teglkamp.dk