Homoseksualitet og Kristendom

17. september 2007   |   Forlaget Underskoven  |  Flere pressemeddelelser

’Enhver, som elsker, kender Gud – kristne homoseksuelle fortæller om deres liv og tro’ er et alternativt indspark i debatten om kristendom og homoseksualitet. Bogen er en samling af 13 historier om homoseksualitet og kristendom, og et forsøg på at skabe en anderledes debat, hvor de homoseksuelle selv får muligheden for at komme til orde.

‘Enhver som elsker, kender Gud’

Redigeret af Karen M. Larsen

978-87-92032-96-6

149 sider

149 kr.

Kan købes hos alle boghandlere

Udkommer d. 5. oktober

’Enhver, som elsker, kender Gud – kristne homoseksuelle fortæller om deres liv og tro’ er et alternativt indspark i debatten om kristendom og homoseksualitet. I stedet for at skulle læse om hvad heteroseksuelle teologer nu måtte mene om emnet får læseren via denne lille bog indblik i, hvordan kristne homoseksuelle er nået frem til at kunne forene deres tro med deres seksualitet.

Bogen er altså ikke kun en samling af 13 historier om homoseksualitet og kristendom, men et forsøg på at skabe en anderledes debat, hvor de homoseksuelle selv får muligheden for at komme til orde. De tretten bidragsydere, 7 lesbiske og 6 bøsser, har haft mange forskellige erfaringer med det at være kristen og homoseksuel, men de er dog alle enige om en ting: Kristendom og homoseksualitet er forenelige størrelser.

Bogen redaktør Karen M. Larsen (f. 1969.) har en Cand. Mag. i historie og religion og er gymnasielærer og debattør, hun lever i et registreret parforhold og bor i Væggerløse på Falster.

I indledningen beskriver hun det problematiske i at udelukke homoseksuelle fra en debat, der i udgangspunktet drejer sig om dem: ’Ved ikke at lytte til de kristne homoseksuelles egne stemmer, når man debatterer kristendom og homoseksualitet, bidrager man til undertrykkelsen af kristne homoseksuelle.  Vi er ikke kristne på lige fod med debattørerne, men ses i stedet som objekter for en teologisk debat, som af principielle grunde antages at være af mindst lige så vigtig betydning for dem, for hvem debatten kun handler om principper, som for dem, for hvem den handler om deres liv og tro.’

Yderligere informationer fås hos Forlaget Underskoven, tlf. 33 15 05 15.

Med venlig hilsen

Rie Kooistra

Kontaktperson:

Rie Kooistra

33 15 05 15

riekooistra@yahoo.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven

Frederiksberggade 30
1459 København K

33 15 05 15

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk