Hans Chr. Schmidt leder debatmøde på MOVE 2018

13. december 2017   |   MESSE C Fredericia  |  Flere pressemeddelelser

Tidligere transportminister Hans Christian Schmidt sætter politikere og branchefolk stævne i rundbordsmøde på ny fagmesse for logistik i Fredericia

Der venter en inspirerende og levende debat, når der til maj er premiere på fagmessen for logistik, ”MOVE 2018” i Fredericia. 

Tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V) har nemlig takket ja til at lede et rundbordsmøde på messen med politikere og fremtrædende repræsentanter fra branchen, hvor morgendagens muligheder og udfordringer vil blive drøftet.

 Debatmødet udspringer af en velbesøgt konference i efteråret, hvor Hans Christian Schmidt – blandt andet i samarbejde med ADP (Associated Danish Ports) – havde indbudt politikerkolleger og branchefolk til havne- og transportpolitisk debat på Christiansborg.

- Det var en rigtig god dag, og da muligheden for at lave et forum på MOVE opstod, slog vi straks til. Jeg er meget optaget af, at vi som politikere skal være med til at drive udviklingen fremad, og jeg synes, ideen og konceptet bag MOVE er fantastisk, fastslår Hans Christian Schmidt.

 Han fortsætter:

- Logistik- og transportområdet er meget velegnet til, at man jævnligt kigger på fremtidsscenarier og drøfter mulighederne igennem. Efter at have beskæftiget mig med området igennem et langt liv véd jeg, at det handler om de lange linjer og det seje træk – kig bare på broforbindelserne, nye motorveje og jernbaneområdet, påpeger politikeren.

 Han tilføjer, at MOVE’s tilknytning til Trekantområdet er optimal.

- Trekantområdet har et voldsomt potentiale inden for logistik og transport – et vækstområde med stort motorvejskryds og havn, jernbane og lufthavn. Men igen – tingene kommer ikke af sig selv; vi er nødt til at skubbe på og holde gryden i kog for at bevare momentum, mener Hans Christian Schmidt.

 Mulige emner på rundbordsmødet i Fredericia kunne ifølge Hans Christian Schmidt eksempelvis være havnepakken, den teknologiske udvikling med droner, førerløse køretøjer etc. samt multimodalitet.

- Men ordet er frit, og jeg er sikker på, branchen vil byde ind med spændende og perspektivrige temaer for diskussionen – jeg glæder mig enormt meget til det, slutter Hans Christian Schmidt.

 Rundbordsmødet finder sted den 2. maj klokken 11-12. Læs evt. mere om MOVE på www.move2018.dk.

Kontaktperson:

Projektleder Jørgen Kronborg

2777 0044

jk@messec.dk

Afsender:

MESSE C Fredericia

Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia

75922566

messec@messec.dk

http://www.messec.dk