Generobring af universitetet

07. december 2016   |   Forlaget Mindspace  |  Flere pressemeddelelser

Er tiden moden til en fundamental reform af vort universitets principper, etos og organisation? Til en generobring af universitetet til dets civilsamfundsmæssige formål på en tidssvarende måde, i forsvaret for demokrati, fredelig sameksistens og menneskelig trivsel?


Manifest – vores universitet stiller både diagnosen og viser en anden vej frem for en universitetsverden, hvis autonomi er truet. 34 livgivende paragraffer,forfattet af universitetsfolk fra University of Aberdeen slår til lyd for at værne om den akademiske frihed på de højere uddannelser.

Manifestet, der har mødt opbakning blandt danske universiteter, udgives nu på dansk for alle der interesserer sig for, hvad et universitet er – og kan være.
 

Steen Nepper Larsen, lektor ved DPU, indleder den danske oversættelse af manifestet, hvor han i skarpe vendinger begrunder, hvorfor en generobring af universitetet også er et dansk anliggende.

 

MANIFEST
– vores universitet
28 sider
ISBN (pamflet): 978-87-93535-02-2
Pris: 20 kr.
ISBN (e-bog): 978-87-93535-03-9
Pris: ca. 20 kr.
Udkommer 7. december 2016

Kontaktperson:

Marianne Kølle

26168481

kontakt@forlagetmindspace.dk

Afsender:

Forlaget Mindspace

Ryesgade 77, th.
2100 København Ø

26168481

kontakt@forlagetmindspace.dk

http://www.forlagetmindspace.dk