Friskolen Børnenes Akademi har succes med målrettet indsats for det enkelte barn

03. september 2018   |   Friskolen Børnenes Akademi  |  Flere pressemeddelelser

Friskolen Børnenes Akademi i Lystrup har 3 år på bagen og meget tilfredse elever og forældre. Børnene bliver set og løftes hver og en både fagligt og socialt, og der er et unikt samarbejde imellem lærere, pædagoger, elever og forældre, der giver grobund for god udvikling og læring på tærs af alder og kompetencer.

Fokus på det enkelte barn 

”Vi er meget tilfredse med skolens udvikling. Vores børn trives, og de får en uddannelse ”i livet”, der giver dem selvtillid, gør dem rummelige og gør dem istand til at fungere godt i sociale sammenhænge. Samtidig løftes de fagligt, fordi deres parader er nede, og de ikke skal bruge kræfter på at blive accepteret eller passe ind i en fast skabelon” siger skoleleder hos Børnenes Akademi, Konrad H. Kriescher og fortsætter: ”Jeg tiltrådte i januar i år og har en ambition om at øge elevantallet med 30% inden for det kommende skoleår. Med de positive tilbagemeldinger, jeg får fra både lærere, elever og forældre tror jeg på, at det lykkes. Børnene trives og vores valg med opdeling i 3 aldersintegrerede grupper, hvor børnene undervises differentieret, virker glimrende.” 

Ella fik kæmpe boost på selvtilliden 

Thomas Bjørnsten, som både er universitetslærer og far til Ella er en af forældrene på skolen og siden foråret 2018 også medlem af bestyrelsen. ”Vi har set en helt fantastisk udvikling hos vores datter, siden hun startede på Børnenes Akademi. Ella startede i folkeskolen i august 2017 og glædede sig, menhendes glæde forsvandt hurtigt. Hun ville pludselig ikke i skole, og vi måtte handle. Da vi havde hørt godt om friskolen i Lystrup, og der var mulighed for et hurtigt skoleskifte, slog vi til. Det har vi ikke fortrudt. Vi har oplevet en helt anderledes kontakt imellem lærer/pædagog og elev/forælder, og det gør en kæmpe forskel. Samtidig er der en meget kort proces fra vi bringer noget op, til der bliver handlet på det. Fra at være puttet ind i en fast skabelon oplever vi nu en fuldstændig individuel tilgang til vores barn, og det er helt fantastisk. Vores datter har fået et kæmpe boost på selvtilliden, og lærer alt det hun skal i en naturlig og god proces. Den naturlige lyst til at lære er simpelthen kommet. Jeg mener også, det er en fordel, at der ikke er fokus på test og karakterer. Det er et unødigt pres at lægge på mindre børn, og jeg ser som universitetslærer store problemer med stress hos unge mennesker senere i livet ikke mindst pga. karakterræset, så hvis vi kan være med til at dæmpe det, skal vi gøre det.” 

Lærer og pædagog i hver gruppe 

”Vi har valgt en meget høj normering i grupperne, fordi vi tror på, at det gør hele forskellen. På det mindste og mellemste niveau er der både en lærer og en pædagog i gruppen, og det skaber optimale rammer for det enkelte barn og for inklusion af alle elever. Det er bevist, at en god relation voksen og elev imellem, hvor eleven føler sig tryg og i trivsel er en fundamental betingelse for læring, så vi har stort fokus på de nære relationer på skolen. Desuden oplever jeg igen og igen, at selvtillid hos børnene er nøglen til udvikling – både fagligt og personligt. Derfor har vi også som mål at sikre succesoplevelser for den enkelte elev, og det gør vi ved at anerkende og så vidt muligt understøtte det enkelte barns særlige kompetencer – også i høj grad de sociale og evnen til at samarbejde. Jeg synes, det er meget vigtigt for en skole at anerkende og motivere børns alsidige evner, da livsduelighed jo kræver mere komplekse kompetencer end blot at udmærke sig fagligt. Og det er dét, vi mener med, at vi tilbyder en uddannelse ”i livet”. Vi vil gøre vores børn robuste og kompetente hele vejen rundt – det er i hvert fald det vi bestræber os på” siger Konrad H. Kriescher.

Det kræver en høj normering at drive skole på denne måde. Det gøres bla.a muligt ved, at forældregruppen deltager i praktiske opgaver som ugentlig rengøring af skolen, som går på skift imellem forældrene, arbejdsdage mv. 

Kompetente lærere

”Det kræver kompetente og engagerede lærere at undervise differentieret, og det har vi” fortsætter Konrad H. Kriescher. ”Lærerne vilbare det her, og de kommer alle med erfaringer fra andre skoler. Jeg oplever, at der er rigtig meget holdning bag, at de har valgt at være her hos os, og de er optaget af relationerne. Det gør det muligt at lave differentieret undervisning. En anden faktor er, at eleverne immellem hjælper hinanden.Det er faktisk en af de bedste måder at lære på - at lære fra sig. Eleven skal virkelig forstå det indlærte for at kunne videreformidle det. Samtidig har lærere og pædagoger færre elever, som også er med til at gøre det muligt.” 

Børnenes Akademi 

Børnenes Akademi startede i august 2015 og har fokus på at skabe børn, der i engagerede fællesskaber kan udvikle sig hele livet. Seks værdier, som er dygtighed, at engagere sig i fællesskabet, social intelligens, nye verdensborgere, balance mellem krop, tanke og sjæl samt det at tænke stort og sætte pris på de skæve tanker er grundpillerne, og der arbejdes målrettet efter disse hver dag. Skolen har aldersintegreret undervisning i 3 grupper: 0-2. klasse, 3-5. klasse og 6—7. klasse og målet er at kunne tilbyde 8. og 9. klasse i løbet af nogle få år.

Fotos 

1.Skoleleder Konrad H. Kriescher sammen med Bertel på 7 år, der går i yngstegruppen
2.Silje på 11 år, der går i mellemgruppen, Lone på 8 år, der går i yngstegruppen, Lis på 12 år, der går i ældstegruppen og Thea på 10 år, der går i mellemgruppen.

Kontaktperson:

Skoleleder Konrad H. Kriescher

20911764

kontakt@boernenesakademi.dk

Afsender:

Friskolen Børnenes Akademi

Møgelgårdsvej 27
8520 Lystrup

20911764

kontakt@boernenesakademi.dk

http://boernenesakademi.dk