Fredericia blev Årets Lokalafdeling 2010

19. marts 2011   |   Danske Ølentusiaster  |  Flere pressemeddelelser

Blandt Danske Ølentusiasters mere end 50 lokalafdelinger er der hvert år en venskabelig kappestrid om at blive Årets Lokalafdeling. Årets Lokalafdeling 2010 blev Lokalafdeling Fredericia.

Blandt Danske Ølentusiasters mere end 50 lokalafdelinger er der hvert år en venskabelig kappestrid om at blive Årets Lokalafdeling. Efter indstillinger fra foreningens regioner udpeger Landsbestyrelsen en lokalafdeling der i løbet af året har udmærket sig ved gode og varierede tiltag og arrangementer til gavn for udbredelsen af kendskabet til øllets verden.

Årets Lokalafdeling 2010 blev Lokalafdeling Fredericia, og det er der rigtigt gode grunde til.

Den nuværende Lokalafdeling Fredericia er kun godt to år gammel, men der har tidligere eksisteret en lokalafdeling i Fredericia. Den første lokalafdeling i Fredericia var i høj grad præget af medlemmer fra Middelfart-området, så da der blev oprettet en selvstændig Lokalafdeling Middelfart i slutningen af 2003 faldt aktiviteten i Fredericia så meget at lokalafdelingen ophørte i slutningen af 2004

Den nye Lokalafdeling Fredericia er langt mere livskraftig. Faktisk har den i løbet af 2010, hvor foreningen som helhed har oplevet en stagnation i medlemstallet, haft en tilvækst på hele 54%, så medlemstallet nu er oppe på godt 250 i Lokalafdeling Fredericia.

Og lokalafdelingen er ikke kommet sovende til denne succes. Med en uhyre aktiv og initiativrig lokalbestyrelse og en meget aktiv medlemsskare har man gjort sig meget synlige i lokalområdet, og i den grad medvirket til at sprede budskabet om det gode øl. Til lokalafdelingens meget store arrangement på Øllets Dag deltog hele 18 bryggerier, og det lykkedes lokalafdelingen at hverve over 50 nye medlemmer til foreningen.

Dertil kommer utallige spændende og opfindsomme arrangementer, som f.eks. ’Øl og kemi’ eller ’Øl fra et retsmedicinsk synspunkt’, en meget informativ lokal website, hyppige nyhedsbreve, egen Facebook-gruppe og god kontakt til de lokale medier, hvilket alt i alt har givet en meget høj mødedeltagelse.

At Lokalafdeling Fredericias ry rækker langt ud over det jyske ses af at Fredericia bliver Årets Lokalafdeling bl.a. med baggrund i en indstilling fra Danske Ølentusiasters Region København.

Prisen for den ærefulde titel blev overrakt Lokalformand Karsten Ejby på Danske Ølentusiasters Generalforsamling i Odense lørdag den 19. marts. Foruden en vandrepokal fulgte der 10.000 kr. med, som lokalafdelingen kan bruge til medlemsaktiviteter.

Læs mere om Lokalafdeling Fredericia på http://fredericia.ale.dk

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Lokalformand karsten.ejby@ale.dk

Kontaktperson:

Anne-Mette Meyer Pedersen

61 30 17 62

anne-mette.meyer@ale.dk

Afsender:

Danske Ølentusiaster

Kirkeskovvej 1
4660 Store Heddinge

45 82 34 00

sekretariat@ale.dk

http://ale.dk