Flextid i friskolen - kan man det?

27. januar 2014   |   Thyholm Friskole  |  Flere pressemeddelelser

Bestem selv, hvornår du møder, og hvornår du har fri. Bestem selv, om du vil have lektier for. Bestem selv, om du vil deltage i ekstra idræt. Disse vilkår vil for mange skoleelever næsten lyde for gode til at være sande, men ikke desto mindre bliver det virkelighede,n når Thyholm Friskole indfører flexskole efter sommerferien.

Friskolelærer Jørn Dalgaard Jensen introducerede sin idé om flexskolen, under punktet eventuelt på et lærermøde i Thyholm Friskole i efteråret 2013. Kollegerne så straks perspektiverne i ideen, og udviklingsfasen blev sat i gang. Nu er modellen færdig og vedtaget af skolens bestyrelse, så efter sommerferien bestemmer eleverne selv, hvornår de møder, og om de vil have lektier for.

Individuel skoledag 

Ideen er, at eleverne skal have individuelle muligheder for at tilrettelægge deres skoledag på en måde, så de får mest muligt ud af den. Den enkelte elev vælger selv, om han vil følge den første lektion om morgenen eller den sidste om eftermiddagen. Elever, der vælger at møde både morgen og eftermiddag, slipper helt for lektier hjemme. Børnene skal have mindst en lektions motion om dagen. Tre ugentlige idrætstimer er skemalagt, og derudover er der motionstilbud to eftermiddage om ugen. Men hvis en elev i forvejen går til fodbold eller anden sport, kan han gå tidligere hjem og vælge at lade træningen stå i stedet for motionstilbuddet.

Socialt fokus 

"Man har i årevis kunnet have flextid på arbejdspladser - hvorfor skulle eleverne så ikke kunne det i skolen," siger idémanden Jørn Dalgaard Jensen, der har haft ideen i tankerne i flere år, men som først nu har følt en god anledning til at bringe den til torvs. "Vi ved, at nogle elever er langsomme til at komme i gang om morgenen, og vi ved, at nogle familier har brug for at aflevere børnene tidligt. Vi ved, at lektielæsningen er en sand pine i nogle familier, hvor den ligger i vejen for det positive samvær, der også styrker elevernes læring. Og vi ved, at mange børn ikke får den nødvendige motion. Alt dette og mere til tager vi højde for i vores flexskolemodel," forklarer Jørn Dalgaard Jensen.

Læringsmæssige gevinster 

Flexskoleideen spiller ifølge skoleleder Svend Schrøder perfekt sammen med skolens eksisterende aktiviteter. "Vi har i forvejen et begreb, vi kalder 'ugens arbejde', som er individuelt tilrettelagt skolearbejde, som eleverne blot skal løse i løbet af ugen, når det passer dem bedst. Dette arbejde kan eleverne nu arbejde med i ydertimerne, hvor der er lærere til stede til at hjælpe," forklarer han. Hver elev skal for en periode af gangen melde sig til enten morgentimerne, eftermiddagstimerne eller begge dele, og de der ønsker at holde fri i stedet for at deltage i motionstilbuddet, skal også meddele det på forhånd. "Det giver selvfølgelig en del administration, men den opgave tager vi gerne på os for at kunne tilbyde en skolemodel, der kan forme sig efter den enkelte elves behov," siger Svend Schrøder. Ud over de fleksible løsninger vil Thyholm Friskole også tilbyde de samme faglige forbedringer, som folkeskolereformen byder på. "Vi synes, at de timetal, som Undervisningsministeriet anbefaler, er rimelige i forhold til det, som vi skal lære eleverne," siger Svend Schrøder, der med flexskolen forventer at kunne tilbyde sine lærere bedre arbejdsforhold end deres kolleger i folkeskolen.

Frit alternativ 

Når tiden er moden til at indføre flexskole i friskolen netop nu, skyldes det, at folkeskolen med reformen nu bliver lavet om til en heldagsskole, hvilket ikke ifølge Thyholm Friskoles formand, Uffe Appelon Petersen, ikke passer lige godt til alle familiers ønsker og behov.
"Der er brug for saglige og faglige alternativer til den heldagsskole, som bliver en realitet i folkeskolen fra næste skoleår. Omvendt vil vi gerne kunne tilbyde heldagsskole til de familier, som ønsker det. Med flexskolen kommer vi alle grupper i møde" siger han. Bestyrelsen lægger også vægt på, at ideen kun skaber vindere. "Vi får mulighed for at give endnu mere individualiserede tilbud, så den enkelte elev kan udnytte sit potentiale bedst muligt, uden at det går ud over samspillet mellem eleverne. På den måde passer flexskoleideen perfekt ind i friskoletanken," siger Uffe Appelon Petersen.

Så når Jørn Dalgaard Jensen og hans lærerkolleger møder Thyholm Friskoles børn den første dag efter sommerferien, bliver det til en helt ny måde at gå i skole på.  "Jeg glæder mig meget til at se ideen fungere i praksis, for jeg er helt sikker på, at vi nu har skabt optimale rammer for både for børnenes faglige og sociale læring ," siger han.

Fakta om Thyholm Friskole:

 

 • Ligger i Odby, Thyholm
 • Stiftet i 2004
 • 43 elever fra 0. til 8. klasse
 • Engelsk fra 0. klasse
 • Musik fra 0. klasse 
 • Daglig idræt og motion
 • Svømning for alle
 • Udeskole hver 2. uge
 • Lejrskole hvert år for store elever
 • Lejrskole hvert andet år for alle
 • Samlæsning af 0.,1. og 2. klasse
 • Tilhørende børnehave med indgående  
Fotos - Friskolelærer Jørgen Dalgaard Jensen hjælper NN fra x. klasse ved computeren.