Faglærte og ufaglærte er markant underrepræsenteret i debatspalterne

06. marts 2020   |   Tænketanken Cevea  |  Flere pressemeddelelser

Ny CEVEA-analyse viser, at faglærte og ufaglærte er markant underrepræsenteret i debatspalterne hos landets 9 største dagblade. ”Et alvorligt problem for folkestyret, at debatten er så skæv” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard, analysechef i Cevea.

67,9% af debatindlæggene i stikprøven fra 2019 er skrevet af akademikere, der ellers kun udgør 13,1% af den danske befolkning. Det betyder, at akademikerne er repræsenteret 5,2 gange hyppigere end deres befolkningsandel tilsiger. De erhvervsuddannede har forfattet 7,4% og ufaglærte 4,3% af debatindlæggene. Det betyder, at de faglærte og ufaglærte er hhv. 4 gange og 5,9 gange sjældnere repræsenteret, end deres befolkningsandel tilsiger.

”Hvis den demokratiske samtale skal lykkes, så er det vigtigt, at alle samfundsgrupper kommer til orde, ellers risikerer vi en offentlig debat, der ikke afspejler de problemstillinger, synspunkter og holdninger, der er tilstede hos befolkningen. Debatspalterne skal ikke være en osteklokke for den snakkende klasse. Hvis aviser og traditionelle medier også skal være relevante i fremtiden, så duer det ikke, at de lukker sig om sig selv. ” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard fra Tænketanken Cevea og tilføjer, ”hvis det kun gjaldt én avis, var det til at leve med, men billedet er ret entydigt på tværs af de landsdækkende dagblade. ”

”Jeg synes, det er åbenlyst, at der mangler stemmer som min og mine kollegers i debatten. Altså al respekt for akademikerne på Slotsholmen, men der altså en verden til forskel mellem deres arbejdsliv og så os, der har vores dagligdag på byggepladsen, i fabrikshallen eller i servicesektoren. Vores virkelighed er måske bare for kedelig leverpostejsagtig eller for fremmed til, at man gider høre eller skrive om den. Så er det måske nemmere bare at glemme den”, forklarer Mathias Vinholt, der er elektrikerlærling og lærlingeformand i Dansk El-forbund.

I 2017 lavede CEVEA en lignende undersøgelse. Sammenligner man tallene, så er der sket en marginal forbedring af de erhvervsuddannedes repræsentation, mens resultatet i 2019 er endnu værre for de ufaglærte.

?For flere udtalelser kontakt: 
Asbjørn Sonne Nørgaard, Analysechef, +45 21 72 54 13


Kontaktperson:

Alexander Grandt Petersen

41400033

agp@cevea.dk

Afsender:

Tænketanken Cevea

Vesterbrogade 124 B 3 tv
1620 København V

41400033

cevea@cevea.dk

http://www.cevea.dk