FÆDRE-BARSEL: STOR FORSKEL MELLEM UFAGLÆRTE OG AKADEMIKERES BARSELSANDEL

18. maj 2020   |   Tænketanken Cevea  |  Flere pressemeddelelser

Nye tal viser, at det fortsat går meget langsomt med at få mænd til at tage mere barsel i Danmark. Danske fædre stod i 2018 for 10,4 pct. af barslen. I 2010 var det 8.9 pct. Uddannelsesbaggrund og geografi har stor betydning for mænds barselsandel, viser ny analyse fra Tænketanken Cevea. Akademikerne har fordoblet barslen siden 2003, mens de ufaglærte mænd kun tager 13 pct. mere barsel.

?”Det er i høj grad mænd med lange uddannelser, der for alvor er kommet med på barselsvognen, mens de ufaglærte mænd halter gevaldigt bagefter. Det er stærkt bekymrende og betyder jo, at mange børn af ufaglærte familier ikke får den tidlige og tætte tilknytning til far, som børn af akademikerforældre. Det er hverken rimeligt fra et ligestillingsperspektiv eller et børneperspektiv.” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard, analysechef i Cevea.

Årsagen til de store forskelle i barselsudviklingen kan bl.a. findes i arbejdsmarkedets strukturer, ansættelsesvilkår og overenskomstrettigheder, vurderer analysechefen.

”Vi har meget store forskelle på vores arbejdsmarked, når vi ser på mænds barselsrettigheder. Mange akademikere er ansat i den offentlige sektor med forholdsvis gode barselsrettigheder. Derfor er det også meget glædeligt, at mænd fik mere øremærket barsel med fuld løn i industriens overenskomst her i foråret. Skal vi udjævne de her uligheder, så tror vi, at der skal gives fuld løn og øremærket ret til barsel til fædrene uden mulighed for at overføre barslen til moderen”, udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard og tilføjer: ”I mange familier tjener fædrene mere end mødrene. Hvis vi skal lykkes med at få fædrene til at tage mere barsel, må økonomien ikke stå i vejen.”

Ceveas analyse har også set på de geografiske forskelle. Renser man tallene for uddannelsesbaggrund, findes der også en geografisk skævhed mellem Hovedstadsområdet og resten af landet. Det tyder på, at de værdi- og normændringer, der også skal til, for at fædre tager mere barsel, ikke for alvor er slået igennem i provinsen.

”Nu skal politikerne til at implementere EU’s orlovsdirektiv. I Cevea foreslår vi i den forbindelse, at man går mere ambitiøst til værks end EU-direktivet kræver og øremærker tre måneders barsel til fædrene. Så må arbejdsmarkedets parter følge op og forsætte den positive udvikling med at sikre fuld løn under mere af barslen. Der mangler lige 4 uger med fuld løn. Det må komme næste gang” afslutter Asbjørn Sonne Nørgaard.