Europæiske lungekræftpatienter får nyt talerør

26. september 2013   |   Mogens Ekelund  |  Flere pressemeddelelser

En ny europæisk forening for lungekræftpatienter ser dagens lys i dag. Lung Cancer Europe (LuCE) vil arbejde for at forbedre overlevelsen og livskvaliteten for de mange tusinde lungekræftpatienter i Europa.

For første gang vil lungekræftpatienter og deres pårørende få et talerør på europæisk plan, som kan påvirke de politiske beslutninger, der har indflydelse på lungekræftbehandlingen i Europa.

Lungekræft er skyld i en femtedel af alle kræftdødsfald i Europa i dag. Det er den mest almindelige kræft-dødsårsag blandt europæiske mænd og den tredje hyppigste dødsårsag blandt kvinder. Næsten hvert minut får en europæer besked om, at vedkommende har lungekræft, og hver time dør 40 europæere af sygdommen (1). Data viser desuden, at der er stor ulighed i adgangen til behandling af lungekræft i de forskellige EU-medlemslande. Dødeligheden blandt mænd er over tre gange så høj i de dårligste behandlende medlemslande sammenlignet med de bedst behandlende (2).

Politisk stemme
Formålet med LuCE er at forbedre kræftbehandlingen og italesætte de uacceptable uligheder i lungekræftoverlevelsen i Europa, forklarer Mogens Ekelund, repræsentant for LuCE’s forretningsudvalg:

”Med Lung Cancer Europe (LuCE) vil vi skabe en europæisk platform, der giver en stærk stemme til lungekræftpatientforeninger i Europa samtidig med, at vi vil hjælpe med at opstarte patientforeninger i lande, hvor de endnu ikke findes. Vi ønsker at skabe opmærksomhed om ulighederne i adgangen til behandling og pleje for lungekræftpatienter i Europa. Og så vil vi arbejde for at forbedre den europæiske politik ift. lungekræft og øge midlerne til forskning i sygdommen. Sidst men ikke mindst håber vi på, at vi med foreningen kan være med til at reducere stigmatiseringen af lungekræftpatienterne.”

Lung Cancer Europe, (LuCE) søsættes ved en stiftende generalforsamling i dag med deltagelse af 11 europæiske landes patientforeninger. LuCE er en non-profit organisation, der er blevet etableret med støtte fra The European Thoracic Oncology Platform og The European School of Oncology.

For yderligere information, kontakt:
Mogens Ekelund, tlf. 27 52 66 02

 

Kilder

1) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Ferlay%20J_EJC_2013.pdf
2) http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/diseases/cancer/

Kontaktperson:

Mia Riise Hansen

26231200

mrh@moleculeconsultancy.com

Afsender:

Mogens Ekelund

Lung Cancer Europe

27 52 66 02