Erkæring om de afviste irakiske asylansøgere

09. august 2009   |   SF Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

SF Ungdoms Landsledelse udtaler hermed sin støtte til de over 200 afviste irakiske asylansøgere, der står til tvangshjemsendelse som følge af den hjemsendelsesaftale, den danske og den irakiske regering indgik i maj måned i år.

SF Ungdoms Landsledelse udtaler hermed sin støtte til de over 200 afviste irakiske asylansøgere, der står til tvangshjemsendelse som følge af den hjemsendelsesaftale, den danske og den irakiske regering indgik i maj måned i år.

De afviste asylansøgere har boet under kummerlige forhold i asylcentre i Danmark i op til 10 år, og der er en betydelig andel af børnefamilier iblandt dem. Omkring halvdelen af dem skal sendes til provinser, som er så farlige, at FN direkte fraråder at sende asylansøgere dertil. Visse af disse områder er da – af sikkerhedshensyn – heller ikke blevet besøgt af de danske myndigheder i hele fem år, og den danske regering kan altså næppe selv have en mere kvalificeret vurdering end FN.

En række humanitære organisationer har kritiseret hjemsendelsesaftalen, uden at det dog har haft den store effekt. SF Ungdoms Landsledelse finder det forbløffende, at regeringen ikke har valgt at lytte til kritikken, men derimod kynisk affejet alle kritikpunkter, på trods af at hjemsendelserne kan komme til at koste menneskeliv.

Indtil videre er kun enkelte irakere hjemsendt, men to af de hjemsendte har det til gengæld ikke været muligt at få kontakt med siden hjemsendelsen. Det bestyrker mistanken om, at irakerne ikke sendes hjem til ordnede forhold men derimod til kaos.

SF Ungdom mener, at Danmark som krigsførende nation har en særlig forpligtigelse til at tage ansvar for krigens følger. Da den danske regering valgte at følge George W. Bush ind i Irak må den have været klar over, at det ville resultere i store mængder af flygtninge, og derfor virker det kynisk og umenneskeligt, at man nu ikke er villig til at hjælpe dem, der kommer til vores eget land.

SF Ungdom mener, at alle de afviste irakeres sager burde behandles enkeltvis igen. Alle udviste til områder, hvor FN fraråder hjemsendelse, bør tildeles humanitær opholdstilladelse.

Således vedtaget lørdag d. 8. august 2009

Kontaktperson:

Pelle Dam

21 45 50 29

pelle@sfu.dk

Afsender:

SF Ungdom

Blegdamsvej 24A
2200 København N

35 36 17 77

sfu@sfu.dk

http://www.sfu.dk